Publisert: 25.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kan ekskludere småskalabønder

Et sertifiseringssystem kan være et handelshinder som rammer spesielt småskalaprodusenter og utviklingslands muligheter for å eksportere.


Kan ekskludere småskalabønder

Et sertifiseringssystem kan være et handelshinder som rammer spesielt småskalaprodusenter og utviklingslands muligheter for å eksportere.

FAO, FNs organisasjon for landbruk og mat, advarer i en ny rapport om dette. Det er viktig at tiltakene utformes riktig.

I rapporten behandles utfordringen med å skape en holdbar produksjon av biobrensel. Den konkluderer med at utfordringen med det nåværende sertifiseringssystemet er at det er frivillig. Det er også i stor grad drevet av private aktører og utformet etter storskala landbruksproduksjon. Dermed ekskluderes ofte småskalalandbruket.