Publisert: 27.02.2018 Oppdatert: 10.04.2018

Stikkord:

Kampen mot MRSA tema på NRKs Ekko

I mandagens sending av NRKs radioprogram Ekko, settes søkelyset på MRSA-bekjempelsen i norsk svineproduksjon, og det store ansvaret som tas av hensyn til humanhelsa.


Kampen mot MRSA tema på NRKs Ekko

I mandagens sending av NRKs radioprogram Ekko, settes søkelyset på MRSA-bekjempelsen i norsk svineproduksjon, og det store ansvaret som tas av hensyn til humanhelsa.

NRK skriver i programbeskrivelsen: ”I Danmark har over 90% av alle griser den multiresistente bakterien MRSA, som kan være farlig for mennesker med nedsatt immunforsvar. Norge er det eneste landet som aktivt kontrollerer grisebestanden og sanerer fjøs og slakter gris som har denne smitten. Det har gitt resultater- i fjor ble det kun påvist smitte ved fire gårder i Norge”.

Innslaget hører du her: Kampen mot multiresistente bakterier tas i grisehuset

I sendingen besøker de grisefjøset til svineprodusent Kjell Gunnar Gravningen sammen med Mattilsynet-veterinær Ellen Gulbrandsen, som tar prøver til Mattilsynets overvåkningsprogram. Gravningen har en avlsbesetning, og leverer dyr til bruk videre i avlssystemet. Besetningen prøvetas derfor dobbelt så ofte som vanlige besetninger. Selv har han aldri hatt MRSA på gården.

Siden arbeidet startet er MRSA påvist og bekjempet i 70 svinebesetninger i Norge. Den samfunnsøkonomiske analysen fra 2016 anslår at svineprodusentenes kostnader ved bekjempelses-strategien anslås til 200 millioner kroner over en tiårsperiode.

Smitten har kommet til norske svinebesetninger ved at grisene har blitt smittet av folk som har MRSA, eller ved at de har fått griser fra besetninger som har blitt smittet av folk. Det er svært få tilfeller av den husdyrassosierte varianten av MRSA i den norske befolkningen. I den siste årsrapporten fra Folkehelseinstituttet kommer det fram at bare 1,5 % av alle MRSA-tilfeller hos folk var husdyr-MRSA.

MRSA er ikke sykdomsfremkallende hos gris, men den kan smitte både fra gris til menneske og fra menneske til gris. Bakterien gir sjelden alvorlige infeksjoner hos ellers friske personer, men det er viktig å unngå at den spres til helseinstitusjoner, som sykehus, pleiehjem og sykehjem, hvor den kan forårsake alvorlige infeksjoner som er vanskelige å behandle.

På tross av svineprodusentenes innsats for folkehelsa, finnes det ikke en god nok ordning i forhold til erstatnings- og kompensasjonsordninger for de som blir rammet, og produsentene sitter igjen med store deler av regningen ved bekjempelsesstrategien. En strategi som altså nytter; i fjor var det ingen positive prøver for den husdyrassosierte varianten av MRSA, av totalt 826 prøver tatt gjennom Mattilsynets overvåkningsprogram.

 

Hva er MRSA?

  • MRSA er en type gule stafylokokker; bakterier som er ganske vanlige hos både mennesker og dyr. Enkelte gule stafylokokkbakterier har utviklet motstand (resistens) mot flere typer antibiotika, og disse kalles for MRSA. Det finnes flere ulike varianter av MRSA. Den varianten som etablerer seg lett hos dyr kalles for LA-MRSA, eller dyreassosiert MRSA.
  • Antibiotikaresistente bakterier er av WHO rangert som en av klodens største folkehelseutfordringer. Resistens innebærer at helt vanlige infeksjons- sykdommer, som i dag enkelt kan behandles med antibiotika, på nytt blir livstruende og dødelige fordi antibiotika ikke lenger fungerer.
  • MRSA er et folkehelseproblem, ikke et dyrehelseproblem. Dyra blir ikke syke og kjøttet fra dyra kan spises.
  • Norge er det eneste landet i verden, som aktivt overvåker og bekjemper MRSA i svinepopulasjonen. Ved påvisning i besetning må alle dyra slaktes ut, og besetningen saneres.