Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kadmiumfôr trekkes tilbake


Kadmiumfôr trekkes tilbake

 

Det er påvist høye nivåer av kadmium i fôr til drøvtyggere, svin og oppdrettsfisk. Kadmium blir først og fremst avsatt i lever og nyrer. Det var prøver tatt ut hos Felleskjøpet Rogaland i mars som fikk alarmklokkene til å gå. Senere er det også funnet høye verdier i fôr fra Vetsfold Landbruk og fiskefôprprodusenten EWOS. Mattilsynet har indikasjoner på at kadmiumforurensningen stammer fra et kinesisk sinksulfat, som er importert hit til landet, og senere brukt som tilsettingsstoff i en premiks fra Nork Mineralnæring. Deretter er det solgt videre til norsk fôrindustri.

Mattilsynet vurderer det imidlertid som trygt å spise fisk og kjøtt fra dyr som kan ha spist fôr med forhøyet innhold av kadmium. Den 5. april vedtok Mattilsynet en forskrift om forbud mot omsetning og bruk av fôr med høyt kadmiuminnhold. Felleskjøpene har sperret partier av tilskuddsfôr og kraftfôr på grunnlag av de funn som er gjort.