Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Jobber med løsning for hampshire-import

– Vi har en god dialig i saken, og det er vilje fra alle parter til å finne trygge og gode løsninger for å ta den svenske hampshiregrisen inn som farrase til Norge, sier Tore Tollersrud.


Jobber med løsning for hampshire-import

– Vi har en god dialig i saken, og det er vilje fra alle parter til å finne trygge og gode løsninger for å ta den svenske hampshiregrisen inn som farrase til Norge, sier Tore Tollersrud.

 

Han er daglig leder av Koorimp, husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import. Koorimp skal hindre innførsel av smittestoff som kan gi sjukdom hos mennesker og husdyr. Til Fagsenteret for kjøtt gir Tollersrud denne vurderingen av spørsmålet om import av hampshire, en sak som har fått bred omtale i tidligere utgaver av Svin;

– Vi er i god dialog med Scanpig (et selskap i Kjøttbransjens Landsforbund, red.anm.) i denne saken, og alle er opptatt av at nye gener skal tas inn så trygt som mulig. Ingen dyreslag i Norge tar avlsmateriale direkte fra utlandet til bruksbesetninger over hele landet uten restriksjoner. Grunnen til at norsk rånesæd selges direkte til svenske besetninger er at vi har bedre helsestatus enn Sverige. Selv om risikoen for å få inn kjente virus med import av rånesæd fra Sverige er liten, vil det alltid være fare for at nye virus kan oppstå og spres over hele landet på svært kort tid. Norge og Sverige har ikke PRRS i dag for di vi, i motsetning til Danmark, ikke tok inn det som den gang ble ansett som forsendelser av sæd og levende dyr, sier Tollersrud.