Publisert: 17.09.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Jobber i det skjulte

Mobile dieselaggregater har en litt usynlig, men likevel viktig funksjon i samfunnet som omgir oss.


Jobber i det skjulte

Mobile dieselaggregater har en litt usynlig, men likevel viktig funksjon i samfunnet som omgir oss.

Med ei framtid som kanskje har både villere og våtere klima vil eksempelvis lynnedslag, flom og ras øke behovet for mobile strømforsyningsløsninger. Likevel er de mobile aggregatenes kanskje viktigste funksjon å jobbe i det skjulte til daglig. Alt fra enkeltpersoner som er avhengige av pustemaskiner, til vitale instanser som datasentraler, sykehus, banker og offentlige bygg er avhengige av sikker midlertidig strømtilførsel når strømnettet svikter.

Vurder behovet

– Sykehus har som regel en egen reserveforsyning, men vi har eksempelvis noen kunder som er avhengige av pustemaskiner og som bor i egen bolig, sier Mads Hansen-Møllerud fra Eidsiva Nett AS. Eidsiva Nett er én av flere samfunns- og næringslivsaktører som har Satemas mobile dieselaggregater i sin tjeneste. Eidsiva er en tung aktør på strøm og energisida i Innlandsfylkene. På Satemas anlegg i Moelv, Hedmark, utvikles og produseres mobile strømaggregater til kunder innen de fleste av de nevnte samfunnsgrenene. Satema er markedsleder innenfor byggestrømbransjen i Norge, og har i mange år vært én av flere viktige leverandører av mobile aggregater til blant annet e-verksbransjen.

Kan ta lang tid

Både planlagte vedlikeholdsbehov på nettet og mer uforutsette langvarige nettutfall skaper behov for midlertidige strømforsyningsløsninger. Det tar ofte lang tid å reparere kabelfeil, og hvis omkoplingsmulighetene er begrenset kan avbruddet bli langvarig. I slike sammenhenger kan midlertidig forsyning i form av et aggregat være et godt alternativ. Årsaken til kabelfeil kan være mange. Graveskader, overbelastning, aldring og aldring i kombinasjon med elektriske påkjenninger som jordfeil og kortslutninger er vanlige scenarier. Mer sjeldne årsaker er flom og jordras.