Publisert: 03.07.2023 Oppdatert: 03.07.2023

Stikkord:

Jens Eide best i vanskelig år

Slakteriene fikk svake resultater i 2022. Det kan forklares med ­kraftig kostnadsøkning på blant annet energi- og transport. Bare Nortura får røde tall. Lillebror Jens Eide på Sørlandet gjør det aller best. Jens Eide øker også mest i tilførsler. 


Bildet: Jens Eide slakteri og daglig leder Jens Eide øker tilførsler med 30 % i 2022 og de oppnår best resultat av slakteriene. Omsetningen ble 186 millioner kr og resultat før skatt 6 millioner. Foto: Tore Mælumsæter)

 

2022 ble et bra år for lillebror Jens Eide på Sørlandet. Omsetning og slaktemengde øker, og resultat ble nesten like bra som i 2021. 

– Det var umulig å ta ut hele kostnadsøkningene vi har hatt i markedet, sier Jens Eide. Han er daglig leder i Lillesandsfirmaet med samme navn. 2022-resultatet ble derfor noe svakere sammen­liknet med året før selv om omsetningen økte med 11 %. Slaktemengde på gris har i 2022 økt med hele 30 %. Resultatet før skatt ble på 6 millioner. Det er nesten det samme som i det gode året 2021. Målt mot omsetning er dette trolig det klart beste resultatet for slakteriene i 2022.

Merket kostnadsøkningene
Alle slakterier merket i fjor kostnadsøkningene på strøm/energi og transport. Nå ser Eide få ulemper med å være en liten aktør i et lokalt marked. Selskapet tok i fjor i bruk 3000 kvadratmeter nye lokaler, de greide å lande investeringer før de store kostnadsøkningene kom. 

– Vi har hele verdikjeden fra slakt til foredling under samme tak. Vi selger både til matvarekjeder lokalt og i Oslo. Vi selger også til hoteller og storhusholdninger. Vi merker at flere vil ha historien om maten de kjøper, og det er flere fordeler med å være en lokal aktør med tradisjon og historie, forklarer Eide. 

Kjøpte Smedstuen
I fjor kjøpte slakteriet på Sørlandet opp merke­varen Smedstuen med tradisjoner i Østlands­området. Det er dessuten Jens Eide som selger den økologiske grisen i Norge.

– Dette markedet går også bra, sier Eide. 

Selskapet på Sørlandet var inntil i fjor klart minst blant landets svineslakterier, men har nå en slaktemengde på gris omtrent som Horns slakteri og Nordfjordkjøtt. 

– Vi øker fortsatt i tilførsler, opplyser Eide. 

I øyeblikket har de fokus på investeringer i energibesparende tiltak gjennom varmepumper, utnyttelse av kjølevann samt solceller.

– Vi investerer ca. 10 millioner i dette og er optimistiske for framtida, men vi opererer i en bransje der vi ser flere mørke skyer, sier Jens Eide.  

 

 

Nye Nortura Tønsberg går nå for fullt og er nå Norges største svine­slakteri. På bildet vises klyveroboten som har tatt over en av de tunge ­oppgavene. Nortura Tønsberg slakter nå nær hver fjerde gris i Norge. Nå skal også skjæring av gris fra Forus og Steinkjer flyttes til et mer moderne anlegg på Tønsberg.

 

 

Øker på gris i nord
Hos et annet av de små slakteriene – Horn slakteri på Leknes i Lofoten – har de ikke avsluttet regnskapet når SVIN ringer.

– Det blir et plussresultat men det blir veldig marginalt. Det er tøffe tider for både husdyr­produsentene og oss som driver slakteri. Alle kost­nader har økt, men vi prøver å se optimistisk på framtida. Vi har hatt økte tilførsler på gris, forteller daglig leder Arild Horn til SVIN. Det er det bare Jens Eide og Horn som har hatt i 2022. 

Vanskeligere å selge hele dyret
– Vi merker en klar endring i salget i forhold til koronaårene. Vi må jobbe mye mer for å selge hele slakt i dag, forteller Harald Furuseth, daglig leder i Furuseth. 

På gris er det i øyeblikket lett å få avsetning for nakke, mens sideflesk går mye tregere.

– Til sammenligning var alt lett å selge i de to koronaårene. Vi slapp å selge med store rabatter, og logistikken var mer effektiv. Vi håper på en god grillsesong i sommer, sier Furuseth. Selskapet har lavere slaktemengde enn i 2021. Men omsetningen i 2022 blir som året før. Økte kostnader gjør at resultat før skatt reduseres med to tredjedeler til 18 millioner. Selskapet i Ullensaker fikk ferdigstilt ei ny slaktelinje i 2021 og har i dag ingen større investeringsplaner. Det er de også glade for med de voldsomme økningene i byggekostnadene som har vært. Men på energi-siden gjør de tiltak.

– Vi er tilknyttet en bransjeavtale på strøm som er gunstig og har gitt en jevnere og flatere pris, men også vi har merket de økte energi- og dieselkostnadene, opplyser Furuseth. Nordfjordkjøtt er fremdeles Furuseths største kunde.  

Pluss i Midt Norge slakteri
Midt-Norge Slakteri AS har leieslakting hos Nortura Steinkjer. I 2021 fikk de et null-resultat, mens det ble fem millioner i pluss i 2022.

– I første halvår økte kostnadene og vi gikk i minus. Økte marginer i andre halvår gjør imidlertid at vi ender opp i pluss året sett under ett, forteller daglig leder Erik Bentzen til SVIN. Omsetning går opp, men det noe nedgang i slaktemengde i 2022, spesielt for gris. Framover er det imidlertid storfeleveranser Bentzen er mest spent på, iallfall på kort sikt. Slakteriet har i år bestilt to nye biler for inntransport. Disse har kapasitet til 120 slaktegris, men bilene vil ikke bli levert før i 2024. Ellers er Bentzen opptatt av at kjøttprosenten på slaktegris har gått ned med hele 0,8 prosentpoeng hittil i år. Det selv om slaktevekt også har gått ned (se egen sak).  

Svakt i Nortura, men lysere i 2023
Nortura fikk sitt klart svakeste år noensinne i 2022. Før skatt ble resultatet minus 356 millioner. Selv om de andre slakteriene går i pluss, betyr dette at slakteri-Norge samlet sett går mer enn en kvart milliard i minus i 2022. Forklaringen er økte kostnader som de ikke klarte ta ut i markedet. Bare på energi og transport økte kostnadene med en halv milliard i 2022 for Nortura. Og kostnadene øker hele tiden, mens prisene bare justeres opp hvert halvår. Denne ubalansen gjelder alle slakterier. 

Positivt er det imidlertid at Nortura er ett av få slakterier som økte tilførslene i 2022. Men årsaken er ekstraordinær slakting av storfe i 2022. Det gir et stort lager av storfekjøtt ved nyttår. På gris har Nortura klart å opprettholde tilførslene. Også merkevaren Gilde selger bedre enn før. Omsetning i Nortura økte til 28,4 milliarder. Det vil si en syv prosents økning. Men kostnadene økte enda mer.

– I år har vi derimot mer balanse i inntekter og kostnader. Vi er derfor optimistiske for 2023, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Nortura. 

Flere grep
Selskapet har også tatt flere grep for å redusere kostander.

– Tiltakene er omfattende og innebærer blant annet at vi går kritisk gjennom lønnsomheten i flere prosjekter. Vi ser også på effektivisering av arbeidsprosesser. Vi vil dessuten redusere reise­aktivitet og bruk av eksterne konsulenter, forklarer Panengstuen. 

Ny industristruktur med blant annet samling av svineslakting- og skjæring i Tønsberg (se egen sak) og storfeslakting på Rudshøgda er også beregnet å gi en årlig effektiviseringsgevinst på 400 millioner kroner. Isolert for 2022 gav dette grepet økte transportkostnader. I 2023 blir de to nye toppmoderne anleggene sluttført. 

 

«Vi har forsøkt å gjøre flere grep for å få kontroll på energikostnadene»

- Anders Hundseid, konsrnsjef Fatland

 

Strømsparing og leveranser i fokus
Fatland slakter hver femte gris i Norge og er den klart største private aktøren. Men i 2022 har de tapt noe i tilførsler. Omsetning ender på ca. 5,9 milliarder,  omtrent som året før. Men resultatet blir svakere.

– Regnskapet er ikke avsluttet. Vi får et pluss­ resultat i 2022, men resultatet blir klart svakere enn 2021, forteller konsernsjef Anders Hundseid.

2022 var et utfordrende år med store kostnadsøkninger. Spesielt på energi.

– Vi har forsøkt å gjøre flere grep for å få kontroll på energikostnadene. Vi har tidligere byttet til mer effektive varmepumper. Vi har mer gjenvinning av varme og vi har fintunet produksjonen opp mot energiprisene. Vi har også vurdert investering i solceller. Dessverre kom vi ikke inn under tilskuddsordningene her, men dette er noe vi vurderer framover, forteller Hundseid.

Coop er fortsatt Fatlands klart største kunde, men også Norgesgruppen og industrikunder som Grillstad og Jæder er viktige for bedriften. De arbeider også med mange mindre lokale bedrifter og nisjeprodusenter for å skape et større mangfold av varer ut i markedet. Framover er selskapet bekymret for leveranser av både gris og storfe.

– På gris er det blant annet utfasing av engangspurker vi frykter, sier Hundseid.

Svakere i Prima
Store kostnadsøkninger i alle ledd gir svakere resultat i 2022 enn i 2021 til tross for et stort fokus på effektivisering, forteller styreleder Anbjørn Øglend i Prima. 

Resultatet for 2022 er ikke klart når dette skrives. I 2021 ble resultatet før skatt 67 millioner,  på høyde med slakteriene som gjorde det best i Norge. I 2021 endret også hovedselskapet navn til Prima Brands. De har i løpet av det siste året fusjonert med Prima Idsøe, som er et firma med røtter tilbake til 1828. Prima har nå fem produksjonsanlegg i matfylket Rogaland med ulike kompetanseområder.

– Fusjonen gjør det mulig å videreføre en produksjonsstrategi hvor vi bevisst satser på utvikling av industrielt håndverk i spesialiserte og høykompetente produksjonsmiljøer, sier Øglend.

Salgsinntektene til Prima i 2022 endte som i 2021 på1,6 milliarder kroner.

– Det blir spennende å se hvordan forbrukeren reagerer på økte priser og høy inflasjon framover. Det kan bli utfordrende, sier Øglend.

Mangler svar fra Nordfjord
SVIN har heller ikke i år lykkes å få kommentarer eller regnskapstall fra Nordfjord Kjøtt og daglig leder Odd Egil Rogsvåg. Det til tross for at vi har prøvd i mer enn en ei uke. Selskapet fikk et resultat på 100 millioner før skatt i 2021. Men resultatet blir trolig klart dårligere i 2022. Slaktemengde gikk også noe ned i 2022. Nordfjord Kjøtt kjøper det aller meste av slaktene de foredler fra Furuseth. De slakter kun drøyt 2600 tonn i egen regi. REMA er kunden som kjøper det Nordfjord Kjøtt produserer. I Nordfjord Kjøtts årsmelding fra 2020 ble det pekt på at hylleplass i Rema koster selskapet 70 – 80 millioner i året. Etter det har det vært taust med kommentarer fra selskapet. Men betaling for hylleplass i en eller annen form er trolig fortsatt en høy kostnad for både Nortura, Fatland og Nordfjord Kjøtt.