Publisert: 27.03.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Jeg tror at det lysner

– Flere av oss jobber nå i beste fall gratis. Svineprodusentene har blitt skviset fra begge sider, og jordbruksoppgjør i fjor ga oss bare økte kostnader. Men jeg tror at det begynner å lysne, sa Geir Heggheim.


- Jeg tror at det lysner

– Flere av oss jobber nå i beste fall gratis. Svineprodusentene har blitt skviset fra begge sider, og jordbruksoppgjør i fjor ga oss bare økte kostnader. Men jeg tror at det begynner å lysne, sa Geir Heggheim.

Hamar Norsvins styreleder oppfordret markedsregulator til å foreslå reduksjon i omsetningsavgifta nokså fort for å bøte litt på den tøffe økonomiske situasjonen. I sin tale til årsmøtet i Hamar 20. mars sa han at det må tas grep i vårens jordbruksoppgjør for å tøyle prisutviklingen på kraftfôr. I fjor resulterte jordbruksoppgjøret bare i økte kostnader for svineprodusentene. Kraftfôrprisen skulle øke med sju øre kiloen ble det sagt, men resultatet ble det dobbelte. Det viktigste framover er derfor etter styrelederens mening å sikre forutsigbarhet i kraftfôrprisen.

 

Ikke tema

– Vi foreslår at det innføres tak som skal sikre at den reelle prisen på importerte råvarer til kraftfôr ikke overstiger jordbruksavtalens referansepriser. Ved å gjøre dette ville en også kunne ha redusert fjorårets uforutsette prisøkning på kraftfôr som i hovedsak dreier seg om økte verdensmarkedspriser på soya, sa Geir Heggheim. Selv om han ser tegn til lysning i svinekjøttmarkedet, er ikke økte målpriser på svinekjøtt tema for vårens forhandlinger. Produsentene ligger i dag kr. 2,40 under målpris, og også etter inngangen til nytt avtaleår vil prisen ligge under målprisen.

 

Brett opp ermene

– Men vi må ikke bli så problemorienterte at vi ikke ser mulighetene. Vi må fortsatt holde trykk på den faglige innsatsen i grisehuset, og min påstand er at det fortsatt er penger i gris. Men forskjellen fra tidligere er at vi nå må ha svært god drift. Kjør på med fordypningskurs, og synliggjør marginene i produksjonen. Det er jo dette som er spennende med gris, sa Heggheim. Han oppfordret produsentene til å brette opp ermene, mobilisere enda sterkere, og bygge nettverk for å påvirke rammebetingelsene i riktig retning.

 

Skeptisk til reguleringsendringer

– I Norsvin har markedsordningen en svært stor og viktig plass. Vi hilser en gjennomgang av systemet velkommen, men når statsråden omdefinerer hele markedsordningens formål til å omhandle økt konkurranse i industrien kan dette få svært store konsekvenser for bonden og målet om lønnsom produksjon over hele landet. Når hun åpner for å vurdere å avvikle mulighetene for å regulere i de enkelte råvaremarkedene, gjør det meg skeptisk til hva som kan komme ut av dette. Uten regulering og mottaksplikt vil det bli kontrakter som regulerer markedet. Vi frykter da at produksjonen flyttes nærmere slakteriene, og at markeder og priser i langt sterkere grad bestemmes av kjedemakta, sa Heggheim.

Vil ikke heve grensene

I regjeringsplattformen står det at «konsesjonsgrenser som hindrer kapasitet på enkeltbruk må i størst mulig grad oppheves». Norsvinlederen vil ikke heve dagens grenser i konsesjonsregelverket, og opplyste at organisasjonen er i dialog med departementet for å begrense eventuelle forslag til endringer. I dag er cirka 20 prosent av produsentene med purker i konsesjonstaket. Det betyr at svært mange har muligheten til å øke produksjonen innenfor dagens grenser. – Når det gjelder engangspurkeproblematikken så må vi erkjenne at omgåelse av konsesjonsloven tar en stadig større andel av smågrisproduksjonen. Hvis utviklingen fortsetter like sterkt vil det være med å undergrave svinenæringas legitimitet. Og hvis vi får en ny økning av konsesjonsgrensene, må vi i hvert fall sørge for å endre målepunktet i dagens smågrisproduksjon, sa han.