Publisert: 25.08.2009 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Jakter på det ultimate husdyrfôret

Knut Røflo (40) fra Malvik har nettopp overtatt sjefsstolen i Felleskjøpet Fôrutvikling, Trondheim. Jakten på det ultimate husdyrfóret er i gang.


Jakter på det ultimate husdyrfôret

Knut Røflo (40) fra Malvik har nettopp overtatt sjefsstolen i Felleskjøpet Fôrutvikling, Trondheim. Jakten på det ultimate husdyrfóret er i gang.

Med en markedsandel på rundt 70 prosent er bondeeide Felleskjøpet markedsleder på kraftfôr i Norge. Som administrerende direktør i Felleskjøpenes felles utviklingsselskap på fôrsiden får Knut Røflo en helt sentral rolle i utviklingen av neste generasjons husdyrfôr i Norge. – Å produsere mat i et høykostnadsland med stadig åpnere handelsgrenser er en stor utfordring. Nettopp derfor er det viktig å kontinuerlig jobbe med kostnadsreduserende tiltak. For bønder som produserer egg, kylling- og svinekjøtt, er kraftfôr den største enkeltkostnaden produsenten har. I melkeproduksjonen er beite- og grovfôrkvalitet veldig viktig, men også her spiller kraftfôr en viktig rolle for både kvalitet og melkemengde. Riktig og godt tilpassa fôr er helt avgjørende for husdyras trivsel og vekst, og dermed viktig for bondens totale lønnsomhet. Kan vi gjøre fôret enda litt bedre er det derfor et godt bidrag til både dyret, bonden og forbrukeren. Vi jakter jo egentlig på det ultimate fóret; det som gir mest mulig kjøtt per kilo fôr og som bidrar til at kjøtt, melk og egg får en produktkvalitet som norske forbrukere etterspør, sier Røflo.

 

Investérer én krone – får 10 tilbake

 

– Hvor store kostnader har dere egentlig spart felleskjøpene og bøndene for ?

– I forbindelse med 10-års jubileet i 2003 beregna vi at bondens dekningsbidrag i løpet av denne 10-års perioden ble forbedret med 700 millioner kroner. Kostnadene i samme periode lå på 70 millioner kroner. For hver krone investert i Felleskjøpet Fôrutvikling, er altså bondens resultat forbedret med 10 kroner. Det burde være bevis godt nok på at FoU er lønnsomt, understreker han.

 

I eliteserien

 

– Hvor effektivt er norsk kraftfôr i et internasjonalt perspektiv ? – Vi vet ikke nok om dette. Men det ble gjort en sammenlikning mellom norsk og dansk svinefôr for noen år siden der fôr fra Felleskjøpet kom best ut. Og danskene er som vi vet veldig flinke, øverst i eliteserien i det globale svinekjøttmarkedet. I tida som kommer vil vi prioritere å dokumentere hvor fort vi løper. Vi skal vite hvordan vil ligger an internasjonalt, og vi skal måle oss mot de beste.

 

Følger forbrukertrendene

 

– Satsingsområder framover ?

– Produktkvalitet er viktig i vid forstand. Stikkord er økt effektvitet (økt fôrutnyttelse) og en produktkvalitet i sluttmarkedet som er tilpasset framtidens forbrukerkrav. Et eksempel på dette er at vi nå jobber med fettsyresammensetning i svinefôret slik at vi oppnår et svinekjøtt som er enda sunnere for norske forbrukere. Og vi har aktiviteter rundt både egg, kylling og melk som alle er knytta til mat og helse. To av våre ansatte jobber med doktorgradstudier på dette området. Sunn, trygg og god mat for både dyr og folk er viktig for Felleskjøpet, sier Røflo. Knut Røflo har utdanning fra Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), Handelshøyskolen BI og Forsvaret. Han kommer fra stillingen som direktør råvaresikring i EWOS, et datterselskap i Cermaq. Felleskjøpet Fôrutvikling BA ble etablert i 1993. Selskapet eies av de regionalt baserte selskapene Felleskjøpet R ogaland Agder, Felleskjøpet Agri og Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal Felleskjøp. FK Fôrutvikling har 11 ansatte, og hadde i 2008 enn omsetning i underkant av 20 millioner kroner.