Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Jærtilskudd for miljøvennlig gjødselspredning

I forbindelse med aksjonen for renere jærvassdrag, ble det over jordbruksavtalen satt av fem millioner kroner i tilskudd til bønder som satset på miljøvennlig spredning av husdyrgjødsla.


Jærtilskudd for miljøvennlig gjødselspredning

I forbindelse med aksjonen for renere jærvassdrag, ble det over jordbruksavtalen satt av fem millioner kroner i tilskudd til bønder som satset på miljøvennlig spredning av husdyrgjødsla.

Hvis bøndene er innenfor prioriterte områder på Jæren, så har de som har brukt slangespredning fått 90 kroner per dekar i rent tilskudd. De som har brukt utstyr med nedfelling avgjødsla har fått tilskudd på 130 kroner per dekar. Dette har gjort det mer lønnsomt både å leie og å investere i moderne spredningsutstyr. Mange har for eksempel importert brukt utstyr fra Danmark ganske rimelig.

Prosjektet for mer miljøvennlig gjødselspredning har med andre ord vist seg å slå godt an, og det er planer om å utvide prosjektet i deler av Rogaland og Sogn og Fjordane neste år. Pilotprosjektet gjennomføres i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland, og søkelyset rettes særlig mot lekkasjer i gjødselanlegg, etablering av randsoner i tilknytning til vassdrag, og gjødselforsøk. Jæren Forsøksring er sentral i dette arbeidet når det gjelder utarbeiding av dyrkings- og gjødselplaner for enkeltbruk. Forsøksvirksomheten har den siste tida vært rettet særlig mot bedre utnytting av husdyrgjødsla gjennom vekstsesongen.