Publisert: 26.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ja og nei til prisnedskrivningstilskudd


Ja og nei til prisnedskrivningstilskudd

 

MEI AS mottar løpende prisnedskrivningstilskudd på 31,5 øre per kilo korn for den delen av mottatt korn som selges videre til andre godkjente aktører i korn- og kraftfôrbransjen.

Striden har imidlertid stått om MEI også skal få prisnedskrivningstilskudd for den delen av mottatt norskprodusert korn som går inn i egen kraftfôrproduksjon. I desember i fjor sa SLF nei til dette, fordi salget av kraftfôr ikke var kommersielt i henhold til prisforskriftene. Dette har vært stridens kjerne. Avslaget ble påklagd av MEI, og nå i oktober har SLF behandlet klagen med samme konklusjon. Statens landbruksforvaltning finner ikke grunnlag for å omgjøre vedtaket sitt fra 7. desember i 2005, hvor Mørk Engebretsen Invest AS ikke ble berettiget til prisnedskrivningstilskudd på den delen av kornet som kjøpes fra produsent til bruk i kraftfôrindustri. Dette vedtaket i SLF er nå sendt til Landbruks- og matdepartementet som klagesak. SLF ønsker blant annet ikke å ha en praksis hvor en på den ene side pålegger erstatning (på 3,9 millioner i henhold til ulovlig produksjom som følge av konsesjonsspørsmålet, red.anm.), mens en samtidig gir tilskudd til prisnedskrivning av korn som råvare til produksjon av kraftfôr som brukes til å støtte opp under den ulovlige produksjonen.

MEI AS er et selskap i Østfold som eies 70 prosent av Henrik Mørk Eek og 30 prosent av Svein Engebretsen. Samarbeidet som nå omfattes av saken dreier seg i tillegg til disse to eierne om Hamon Moaddab, Jan Torekoven og Eugen Grødal Mørk.