Publisert: 11.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Ja, derfor vinner vi

Lave produksjonskostnader, godt klima, god helse og stor produksjon av soya og mais er noen av nøklene til Brasils framgang på eksportmarkedet for svinekjøtt.


– Ja, derfor vinner vi

Lave produksjonskostnader, godt klima, god helse og stor produksjon av soya og mais er noen av nøklene til Brasils framgang på eksportmarkedet for svinekjøtt.

 

– Ja, vi har en rekke faktorer som jeg tror vil føre oss oppover på lista som eksportører av svinekjøtt, sa dr. Roberto Guedes på konferansen om framtidas vinnere i svinekjøttmarkedet. Han arbeider ved veterinærhøgskolen Minas Gerais i Brasil. Men det finnes også faktorer som trekker andre veien, kanskje først og fremst landets usikre økonomi.

Brasil er med sine 30 millioner slaktegriser klart størst i Sør-Amerika, som til sammen har drøyt 56 millioner slaktegriser. Sett i forhold til verdens totalproduksjon har likevel ikke kontinentet mer enn snaut fire prosent.

Poenget nå er imidlertid at det er Kina og Sør-Amerika som øker mest. Fra 1995 til 2002 økte verdensproduksjonen av svinekjøtt med 19,0 prosent. I den samme perioden økte for eksempel EUs produksjon bare med 9,7 prosent, mens Brasils produksjon i samme periode økte 47 prosent.

Brasil er allerede verdens fjerde største eksportør av svinekjøtt, bare slått av USA, Canada og EU. Hva er grunnen til det?

– Først og fremst fordi vi har store elver (nok vann), billig og mye jord, gode avlinger av korn, mais og soya, lave hus- og arbeidskostnader, lite sykdom, lav innenlandsproduksjon og mindre krav til dyrevelferd enn i Europa og Nord-Amerika, sa Guedes.

Og hvis vi tenker på framtidige miljøkrav; Brasil har 3,5 griser per kvadratkilometer. EUs 15 gamle medlemmer har nesten 40 griser per kvadratkilometer. Så potensialet kan være stort.