Publisert: 19.08.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Investerer for å unngå brann

Det bør kunne bli færre dramatiske branner i norske grisehus. Norske svineprodusenter har det siste året invester betydelige beløp for å hindre at viftemotorer over tak går varme og stifter brann.


Investerer for å unngå brann

Det bør kunne bli færre dramatiske branner i norske grisehus. Norske svineprodusenter har det siste året invester betydelige beløp for å hindre at viftemotorer over tak går varme og stifter brann.

Dette har nemlig vært et stort problem. I flere tilfeller har varmgang og brann i viftemotorer som går i kanal over tak startet branner i norske grisehus. Ventilasjonskanalene har også vært brennbare, og dette har vært en dårlig kombinasjon. Branntilløp har derfor ofte smittet over i himlinga i grisehuset, med rask overtenning som resultat.

Gjennom Landbrukets Brannvernkomite har de største forsikringsselskapene og andre aktører i landbruket blitt enige om å skjerpe kravene til sikkerhetsforskrifter. Kravene i NEK 400 til motorvern får virkning for nye vifter som monteres. Men de fleste selskapene krever også tiltak på vifter som allerede er montert i driftsbygninger med gris og fjørfe.

Gjennom Forsikringsselskapenes godkjenningsnevnd (FG) er det i reglene for automatiske brannalarmanlegg i landbruket krav om at branndeteksjon av hver vifte i driftsbygninger knyttet til brannvarslingsanlegget. Alternativt kan det monteres en automatisk utkopling av viftemotoren med manuell gjeninnkopling. Montering av motorvern med differensialutløsning mellom regulator og viftemotor godkjennes også.

– Dette er en del av de risikovurderinger vi gjør hos våre kunder som driver svineproduksjon, sier Frode Narud i Gjensidige. Han er selskapets representant i arbeidsutvalget til Landbrukets brannvernkomite. Narud sier at bransjen har sett risikoen ved disse anleggene, og det er bakgrunnen for at noe måtte gjøres for å sikre dem bedre.

– Er det mange av dine kunder som har investert i sikring av viftemotorer?

– Ja, vi har allerede flere eksempler på branntilløp i viftemotorer som er unngått som følge av bedre motorvern. Og det er jo veldig bra. Grisehusene bør bli betydelig sikrere mot brann, sier Narud.

Gjensidige har sendt ut brev om dette til anslagsvis 1000 svineprodusenter, og en betydelig andel av disse har allerede investert i bedre motorvernsikring, kanskje så mange som 6-700.