Publisert: 19.06.2020 Oppdatert: 17.06.2020

Stikkord:

Internasjonal suksess

En kan trygt konkludere med fusjonen med Topigs og stiftinga av Topigs Norsvin har vært en suksess så langt. For Norsvin er Topigs Norsvin avgjørende viktig for å kunne utvikle Norsvin som et fram­tidig avlsselskap.


Olav Eik-Nes, administrerende direktør Norsvin 

 

I Norsvins strategiarbeid i 1995 ble det vedtatt to svært sentrale strategier som har hatt stor betydning for ­Norsvins posisjon i dag som globalt ledende avlsselskap.

Strategiene var bygget på at vårt nasjonale marked med den gang vel 1,2 millioner slaktegris var et for lite til å kunne finansiere et avlsarbeid med større vekt på forskning og utvikling for å utvikle et konkurransedyktig avlsmateriale for den norske svineprodusenten. 

Større marked
For å klare det måtte Norsvin skaffe seg et større finansielt marked med salg av genetikk internasjonalt. Resultatet ble at Norsvin International AS ble stiftet i 1996.

Den andre strategien var å bygge opp egen genetikk kompetanse og satse på forskning og utvikling i egen regi. Begge viktige strategier som har bidratt til stor suksess. Etter mange år med hardt arbeid med både opp og nedturer, innså Norsvins ledelse at veien videre var vanskelig å gå uten å skaffe seg internasjonal allianse/­partner. 

Internasjonal fusjon i 2014
Det førte oss til samtaler med det nederlandske avlsselskapet Topigs i 2012. Etter vel et år med samtaler og utarbeiding av avtaleverk ble det i 2014 inngått fusjon mellom Norsvins International AS og Topigs som førte til at selskapet Topigs Norsvin ble stiftet. I tillegg ble det inngått en forpliktende avtale mellom Topigs Norsvin og ­Norsvin om avlsarbeid og felles forskning og utvikling (FOU). Denne avtalen regulerer også rettigheter til bruk av Norsvin genetikk i det internasjonale markedet.

Forretningsplan
Etter fusjonen ble det utarbeidet en forretningsplan for perioden 2016 til 2021 som tok utgangspunkt i en analyse av markedspotensialet for Topigs Norsvins genetikk globalt. Med det som utgangspunkt ble det vedtatt ­satsingsstrategier og økonomiske mål for selskapet.

I forretningsplanen for år 2016 – 2021 ble det trukket opp ulike markedsmessige og økonomiske mål.

 

Tabell 1. Resultatutvikling i henhold til forretningsplan 2016 – 2021 
2016
Målsetting
MEUR
2019
Realisert
MEUR
2021
Målsetting
MEUR
Omsetning  103,4 150,2 140,6
Driftsresultat  1,2 9,5 8
Årsresultat  0,2 7 4,7
MEUR, Millioner euro

 

Som tabellen viser så har Topigs ­Norsvin oppnådd betydelig bedre økonomiske resultater enn målsettingen i forretningsplanen. Det har vært en positiv markedsmessig og økonomisk utvikling i hele perioden fra 2016 og fram til og med 2020 som var et spesielt bra år.

Hva har Norsvins eiere som deleier av selskapet med 33,5 % av aksjene fått igjen for denne positive utviklingen? Det er i den sammenheng viktig å trekke fram følgende områder: 

 

– Fra 2014 til 2019 har den internasjonale satsingen i Topigs Norsvin styrket ­Norsvins finansielle situasjon betydelig, skriver Olav Eik-Nes i denne artikkelen. Foto: Fleming Støldahl

 

Finansierer Norsvins ­avlsarbeid
Fra 2014 til 2019 har Topigs Norsvin bidratt med kr 120 millioner til finansiering av Norsvins avlsarbeid. Det betyr en finansieringsgrad på over 60 % av Norsvins avlskostnader. De resterende kostnadene finansieres over Omsetningsrådet og virkemiddelapparatet til  Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge.

Økt Fou-satsing og avlsframgang
Fra 2014 til 2019 har det vært en betydelig økt satsing på forskning og utvikling og avlsarbeidet på viktige områder som har bidratt til en økt avlsframgang på nærmere 35 – 40 %. En framgang som vi ser i form av økt effektivitet i den norske svinepopulasjonen. 

Økt verdi for ­svineprodusenten
Den økte avlsframgangen i tillegg til innfasing av ny hybridpurke TN70 har økt verdiskapingen per årspurke i denne perioden med over kr 4000. En verdiskaping som for hele næringen er på vel kr 250 millioner. Dessverre har denne verdiskapingen blitt spist opp av økte kostnader. Men hva om vi ikke hadde oppnådd denne verdiskapingen? 

Sikret nasjonalt avlsarbeid
Formålet med Norsvins internasjonale satsing var å sikre et konkurransedyktig nasjonalt avlsarbeid som skulle bidra til å redusere sjukdomsrisiko ved kun import av utenlands avlsmateriale. Så langt så må en kunne si at en har lyktes med det. 

Styrke Norsvins økonomi
Fra 2014 til 2019 har den internasjonale satsingen sammen med Topigs Norsvin styrket Norsvins finansielle situasjon betydelig ved at kostnadene med FoU og avlsarbeidet nå finansieres i sin helhet uten bruk av sæd- inntekter. Den finansielle situasjonen har satt Norsvin i posisjon til å investere nærmere kr 100 millioner i og ruste opp framtidsrettet produksjonsanlegg som ny og moderne seminstasjon og karantenestasjon som skal bidra til å styrke biosikkerheten. Satsingen vil også bidra til produksjon og økt salg av sæd til det internasjonale markedet i takt med at sædsalget til det nasjonale markedet går ned.

En kan trygt konkludere med fusjonen med Topigs og stiftinga av Topigs ­Norsvin har vært en suksess så langt. Det blir viktig framover å forvalte ­Norsvins eierskap sammen med ­Nortura og Felleskjøpet Agri på en klok og framtidsrettet måte som bidrar til å sikre en fortsatt vekst og positiv utvikling for selskapet. For Norsvin er Topigs Norsvin avgjørende viktig for å kunne utvikle Norsvin som et framtidig avlsselskap, og for å utvikle konkur­ranse­dyktig avlsmateriale til norske ­svineprodusenter.