Publisert: 04.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Interessante erfaringer – med og uten EU


Interessante erfaringer – med og uten EU

 

«Norske bønder må vise større vilje til å forandre seg. Holdningene må endres i en tid med tøffere konkurranse».

Stadig ser vi slike innlegg i debatten. Det er bra at folk bryr seg om hva som skjer også i næringa vår.

Et lite hjertesukk er likevel på sin plass. Det hadde vært enda bedre om de som ytrer seg også hadde sett noen av de endringene som faktisk skjer.

Fra svineproduksjonen kan vi for eksempel minne om at antall avlspurker er redusert med to prosent de ti siste åra, mens antall slaktegriser i samme periode har økt med 10 prosent. Antall produsenter er i perioden halvert, mens besetningsstørrelsen langt på vei er doblet. Og prisen til produsent har gått ned med fire kroner kiloen for svinekjøtt de ti siste åra, mens engrosprisen har vært rimelig stabil.

Slike resultater kommer ikke uten evne til endring. Endringene er faktisk så store at mange synes at utviklingen går altfor fort. Endringene har skjedd til tross for at Norge ikke har vært med i EU.

Vi ser i dagens Svin at våre nordiske EU-kolleger også omstiller seg kraftig. EU har vi ikke felles, men vi har noe annet felles; matforsyning i eget land er en viktig nasjonal politisk sak i alle land. Noen prøver i EU-debatten å redusere norsk landbruk til å være en liten særinteresse som bare angår noen tusen bønder. Men ikke i noe land er landbruket en liten særinteresse.

Til det er matproduksjonen rett og slett for viktig.