Publisert: 24.02.2021 Oppdatert: 24.02.2021

Stikkord:

Insektprotein i laks- og kyllingfôr

Flere fôrselskaper satser på ­insektlarver til å produsere proteinråvarer. Til fiskeoppdrett finnes fôr basert på ­insektprotein allerede på det norske markedet. Kylling og kjæledyr står for tur. I Australia har de et prosjekt med ­insektprotein til bruk i svinefôr.


Erling Mysen

 

Det jobbes både i Norge, Europa, Australia, Asia og Nord Amerika for å bruke mel fra insekter som alternativ proteinfôrkilde til fisk og husdyr. Slikt mel brukes allerede til fiskeoppdrett, kjæledyr og også kylling. Larver av det tropiske insektet svart soldatflue er normalt basis i produksjon. Goterra, Australias største på insektprotein, produserer insektmel der 1000 tonn matavfall årlig blir brukt i slik produksjon. I Illinois USA er det konkrete planer om å bygge verdens største fabrikk for produksjon av proteinfôr fra insekter, skriver Pig Progress. 

Startfôr
I Norge har Skretting snart i et år produsert et alternativt startfôr til laks basert på insektmel. 

– Dette er et veldig bra fôr som fisken liker. Men utfordringen med slikt protein er tilgang på råvare med jevn ­kvalitet, pluss at prisen blir høy, sier Leif Kjetil Skjæveland, presseansvarlig i Skretting Norge. Skretting, eid av Nutreco i Nederland, har virksomhet i alle verdensdeler, og er størst i verden på fiskefôr. De er med i et internasjonalt prosjekt med mål om at 10 % av protein i fiskefôr skal komme fra insekter. Skrettings største fabrikk ligger på Averøy i Nord Møre. En utfordring i Norge og Europa er et strengt regelverk rundt insekter og insektprotein. Matavfall kan for eksempel ikke brukes til slik produksjon. Men det er flere initiativer i Norge på gang, og på Voss finnes allerede produksjon.  

Først i Norge
På Voss lager firmaet Invertapro AS insektmel basert på melbillelarver. Ved siden av fiskeoppdrett har de prosjekt med slikt proteinfôr til kjæledyr og kylling.

– Vi jobber mot Skretting og andre på fiskeoppdrett, med Felleskjøpet Agri på kjæledyr, og med Norgesfôr på ­kyllling. Det siste starter vi opp med i andre kvartal i år, forteller Alexander Solstad Ringheim, daglig leder i Invertapro til Svin. Det er per i dag ikke lov å bruke insekter i norsk kyllingfôr, men selskapet regner med at dette kommer på plass i løpet av året. Invertapro har også forskning på proteinmel fra insektet svart soldatflue. 

– Melbillelarver og larver fra svart ­soldatflue er ulike og kan passe for forskjellige typer produkter og råvarer, sier Ringheim. Invertapro er et lite ­selskap internasjonalt, men regner med å komme opp i en produksjon på 50 tonn proteinfôr i 2021. Råvarene er først og fremst kornavrens og biprodukt fra matvareindustri som ikke inneholder kjøtt. Prisen på Invertapro sitt protein er per i dag nesten tre ganger soya. 

– Men vårt produkt er mer å sammenligne med fiskemel som har høyere pris, sier Ringheim. Pris på insektmel vil også gå ned etter hvert som produksjonen settes i system og øker. Vi vil trolig se en helt annen pris om noen år, sier Ringheim. Og det finnes andre fordeler ved å bruke insektprotein som helseeffekter og bærekraft. Ringheim tror det kan være interessant også å bruke insektmel til svinefôr. 

– I den fasen vi er nå prøver vi å finne hva vårt insektmel passer best til, og hvor det er mest lønnsomt for oss å satse. Men på sikt må vi som liten aktør trolig spesialisere innsatsen mot et eller to marked, sier Ringheim.

Svinefôrprosjekt i Australia
Veien er litt lenger for insektprotein til gris og storfe, da det finnes risiko for at slikt fôr kan overføre sykdommer som afrikansk svinepest og munn og klovsyke. Det trengs systemer som sikrer at insekt i fôrfabrikker ikke har vært i kontakt med kjøtt eller avfall fra gris og storfe. Dette er en utfordring da matavfall ellers er et rimelig fôr til insekter. Bruk av biprodukter og avfall er også med og gjør insektprotein til en bærekraftig sirkulærøkonomi. Men en kan ha separate varestrømmer av biprodukter, og det finnes andre råvarer til produksjon av insektlarver. Pig Progress rapporterer at Stock Feed Manufactures Coouncil of Australia (SFMCA) i øyeblikket jobber med et pilotprosjekt sammen med to bedrifter for få fram sikker produksjon av insektmel til bruk i svinefôr.