Publisert: 04.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Innredning i rustfritt stål

Ved Karlsborg i Sverige er det bygd nytt slaktegrishus med innredning i rustfritt stål. Prisen blir omtrent lik annen type innredning, men du sparer tid ved vasking.


Innredning i rustfritt stål

Ved Karlsborg i Sverige er det bygd nytt slaktegrishus med innredning i rustfritt stål. Prisen blir omtrent lik annen type innredning, men du sparer tid ved vasking.

Vi er på gården Grytåsen ved Karlsborg, omtrent midt i Sverige. Gården har 1300 dekar kornproduksjon inklusiv noe leiejord. Her har Per Gunnar Palm og kona Annelott satset på gris, og bygd nytt nøkkelferdig grisehus med 1600 slaktegrisplasser.  

Og ikke bare det, de har gjort det i en tid da mange svenske bønder kutter ut grisen gjør det  stikk motsatt.

– Beslutningen er tatt over tid, og kanskje vi ville gjort annerledes i dag med de høye kornprisene. Men det vi gjør kjennes riktig. Som rein korngård blir denne gården for liten, og den ligger for langt fra markedet. Satsing på husdyr synes å være det mest framtidsretta, sier Per Gunnar.

Ammeku eller kjøp av kalv kunne vært et annet alternativ.

– Vi har hatt fôringsdyr i liten skala, og har fortsatt noen, men de er vanskelige å få tak i, forklarer Palm.

Bruker hjemmemalt korn

Prislappen på nybygget har blitt ni millioner SEK. I tillegg kommer grunnarbeider og egeninnsats, men nesten all jobben er satt bort i et nøkkelferdig hus. Inkludert i prisen er våtfôringsanlegg, fôrkjøkken og mølleanlegg for hjemmemaling. Her skal eget korn brukes som fôr. Selve byggejobben er gjort i vinter. I april flyttet de første grisene inn.

– Vi satset på et nøkkelferdig hus med vegger i malt tre. Betong var alternativ, men det ble en halv million dyrere, forklarer Per Gunnar. Innredningsløsningen er tradisjonell med langtrobinger, transportgang på rista og grinder som kan slås igjen. Det spesielle er imidlertid materialet. Nederst i bingeskillene er ei tynn valset plate i rustfritt stål støpt ned i et epoxybelegg. Over plata er det profilerte sekskantrør i 0,7 millimeter rustfritt stål. En løsning den svenske leverandøren for øvrig har tatt patent på. Fordelen er styrke. Og de er svært lette å vaske eller å holde reine.

Nye produsenter

Palm har som sagt vært kornprodusent med noen ammekyr/fôringsdyr, og har ingen tidligere ingen erfaring som svineprodusent. Kornavlinga har de seinere årene vært sendt på lastebil til Lidkøping 10 mil unna.

– Det finnes et mottak i Skøvde fire mil unna, men i Lidkøping er prisen bedre.  Fraktutgiftene har vært 7-8 øre per kg. Nå øker fraktkostnadene til 10-11 øre per kilo som følge av høyere dieselpriser, forklarer Palm. Lang avstand til mølle gjør også at han kan få kjøpt inn fôrkorn relativt rimelig fra naboer. Avstand til nærmeste slakteri er derimot kun fire mil.

– Vi tror på egen foredling av kornet, forklarer Palm. Han har ennå ikke sendt noen dyr til slakt, og dermed ikke mottatt første slakteoppgjør. Det kan være greit så lenge kjøttprisene stiger. Og til høsten tror mange på et virkelig løft.

– Hvor bra innredning vi har, og hvor lurt det var å satse på gris er det for tidlig å uttale seg om. Men jeg er optimist og tror på dette, sier Per Gunnar.

 

fakta/Stålinnredning

Rustfritt stål blir mye brukt som materiale i næringsmiddelindustrien. En årsak er at det er lett å holde reint. Nå lages også en innredning til gris i rustfritt stål med navn NobelPig. Bak innredningen står firma Brødrene Axelssons Plåtslageri i Karlskoga (midt mellom Oslo og Stockholm). Stålet som brukes er også svensk fra Degersfors. Foreløpig lages denne innredningen kun til slaktegris og smågrisbinger, men planen er å utvikle et fullt sortiment. Først vil en imidlertid teste om styrken til sekskantprofilet er god nok som purkeinnredning.

Stålinnredning sammenlignes i Sverige med betonginnredning. Stål blir noe dyrere, men tar en med monteringskostnader blir pris omtrent lik. Stålinnredning er også enklere å montere selv.