Publisert: 21.10.2021 Oppdatert: 21.10.2021

Stikkord:

Innovativ spekematutvikling

Nortura har fått bevilget 14,7 millioner kroner fra Forskningsrådet til «DigiSpek», et prosjekt som skal gjøre norsk spekematproduksjon enda bedre. 


Bildet: Prosjektleder for DigiSpek, Karl Helge Albretsen og fabrikksjef i Sogndal, Inghild Lysne Sanden. 

 

Norske fenalår er kjent også utenfor våre grenser. Men nå skal et innovativt prosjekt ta spekematproduksjonen i Nortura enda et skritt videre. Ved Nortura Sogndal skal det i årene fremover utvikles og implementeres et digitalt prosess- og beslutningsstøttesystem som blant annet skal gi mer forutsigbar produksjon, ­redusert matsvinn og en enda bedre kvalitet på de norske spekepølsene. Nortura fikk nylig bevilget 14,7 millioner kroner fra Forskningsrådet til prosjektet, som er kalt «DigiSpek».

– Produksjonen av spekemat ved våre anlegg er ekte håndverk, og Nortura har som ambisjon å digitalisere relevante deler av dette, sier Per Berg, direktør for nyskapning i Nortura. Nortura Sogndal produserer i dag rundt 2000 tonn spekepølse i året. 

Nortura skal samarbeide tett med Sintef Digital, Sintef Manufacturing, Animalia, Høyskolen på Vestlandet avdeling Sogndal, Rocetfarm og IRTA i Spania for å løse de ambisiøse forskningsmessige- og utviklingsmessige målene. Prosjektet varer i fire år, og er delfinansiert av Forskningsrådet.