Publisert: 08.06.2021 Oppdatert: 08.06.2021

Stikkord:

Innbrudd og kriminalitet

Norsvin er kjent med at ­aktivister har gjennomført et stort antall innbrudd i norske grisehus siden 2015. Norsvin ser svært alvorlig på disse handlingene.  


Olav Eik-nes, adm. direktør Norsvin

 

Det å drive med organisert kriminalitet er ikke akseptabelt i en rettsstat, og er en trussel for vårt demokrati. Filmmaterialet etter innbrudd i besetninger etter 2019 er gjenstand for en planlagt formidling fra nyhetsavdelingen i NRK. I seg selv er innbrudd i grisehus en stor belastning og krenkelse av personvernet til svine­produsenten og dens familie. Saken blir ikke bedre av at statskanalen NRK ­velger å legitimere kriminalitet ved benytte seg av filmmateriale som er fremskaffet etter innbrudd i grisehus. Dette er ikke bare en sak for svinenæringen som nå er råket, men faktisk et samfunnsproblem som er svært alvorlig og som må tas på største alvor. 

Det blir ikke mindre alvorlig når NRK sier at de jobber etter vanlige journalistiske metoder for å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessige betydning. Betyr det at det er fritt fram for NRK å legitimere og benytte seg av filmmateriale fra aktivister etter innbrudd i et hvert norsk hjem for å sjekke om det foregår noe der som det ikke burde? 

I tillegg til krenking av personvernet til den enkelte familie som er blitt utsatt for dette, så innebærer disse innbruddene en stor risiko for innføring og spredning av sjukdomssmitte og annen smitte som MRSA. Hvordan kan svinenæringen på den ene siden investere store summer for å bidra til storsamfunnets og myndighetenes krav og ønske om å holde MRSA ute fra norske grisehus ut fra et folkehelse- aspekt, når den samme myndighet via eierskapet til statsselskapet NRK legitimerer kriminalitet som i dette tilfelle, med stor risiko for å innføre og spre MRSA i norske grisehus? Dette vil etter min menig være gjenstand for en organisatorisk behandling og politisk oppfølging.  

Det jobbes kontinuerlig med å forbedre dyrevelferden i norske grisehus. All statistikk både fra utvidet sjukdomsregistrering ved slakteriene og de tertiale tilsynsrapportene fra Mattilsynet viser en klar positiv utvikling. De tertiale tilsynsrapportene er offentlige og tilgjengelige for alle som ønsker innsyn i disse. NRK har gjennomgått over 200 rapporter, og i hele 2021 foregår en nasjonal tilsynskampanje i regi av Mattilsynet, med tilfeldige og uanmeldte besøk hos om lag 600 besetninger. Formålet er blant annet å ivareta dyrenes velferd, samt avdekke eventuelle forbedringsområder eller avvik som må forbedres. Dette imøteser ­svinenæringa, og vi jobber sammen med Mattilsynet for å sikre en god dyrevelferd. At NRK ikke velger å ikke ta seg tid til avvente dette materialet og disse rapportene, men heller velger spekulativt filmmateriale fra aktivister som på ­kriminelt vis har gjort innbrutt i norske grisehus, får NRK svare for.  

Det som har skjedd er alvorlig for svineprodusentene, og vil påvirke deres vilje til å fortsette i næringa. I tillegg er det spesifikke angrep på tillitsvalgte i landbruket.

For svineprodusenter vil disse hendelsene skape frykt og ubehag. Resultatet blir at fjøsdørene blir låst, som i neste omgang vil bidra til en lukket næring med de negative sidene som dette har. Men har vi noe valg?