Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ingris web forbedres stadig

Ingris web har hatt en jevn økning av medlemmer siden nyttår og har per dato over 600 brukere fordelt på purke og tilvekstdel.


Ingris web forbedres stadig

Ingris web har hatt en jevn økning av medlemmer siden nyttår og har per dato over 600 brukere fordelt på purke og tilvekstdel.

 

Tilbakemeldinger fra brukerne er jevnt over positive, og Ingrisadministrasjonen får hele tiden inn ønsker om endringer eller tillegg i programmet.

Programmet har vært oppdatert to ganger dette året, og ny versjon av programmet ble nylig lagt ut for brukerne. Her finnes både nye felt, endringer, og tillegg til de allerede eksisterende.

Når det gjelder detaljrapporter og styringslister jobbes det kontinuerlig med utvikling av nye, og disse legges forløpende ut på databasen.

 

Purkeoversikt

Det har vært et stadig tilbakevendende ønske om en endring i purkeoversikten. Summering av antall dyr i de ulike syklusinndelingene har vært mest etterspurt. Dette er nå tilgjengelig som en del av headingen i kolonnene.

I tillegg er datoen som vises i kolonnen «bedekte dyr» endret, slik at det nå ved å klikke på knappen «vis med dato» er forventet grisingsdato og ikke bedekningsdato som vises.

 

Kunderegister og grising

Alle livdyrselgende besetninger og nav i purkeringer har nå muligheten til å opprette et kunderegister med oversikt over sine kunder.

Kjøpers medlemsnr. må tastes inn, mens de andre opplysningene som leverandørnummer, adresse (både post og e-post) og telefonnummer hentes fra databasen såfremt kjøper er Ingris webbruker. En rullegardinmeny beskriver ulike kundetyper. Du har også et fritekstfelt hvor leveransen kan beskrives. For purkeringer er det mulig å legge inn satellittnummer som senere kan brukes i forbindelse med kullregistreringer. Vil du endre kundeopplysningen, klikker du på medlemsnummeret. For at navene i purkeringene enklest mulig skal kunne registrere kullopplysninger henvist til de ulike satellittene, er det i registreringsbildene grising, grising/avvenning og i purkekortet etablert en rullegardinmeny. Denne inneholder medlemsnummer og navn i feltet satellittnummer, og hentes fra kunderegistret.