Publisert: 12.10.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ingen snuoperasjon

Årets statsbudsjett representerer ingen historisk snuoperasjon for landbrukets del.


Ingen snuoperasjon

Årets statsbudsjett representerer ingen historisk snuoperasjon for landbrukets del.

Landbruksdepartementet har riktignok også ansvaret for matpolitikken vår, men noen ganger tar statsråden munnen for full. Det har han etter vår mening gjort når han hevder at årets statsbudsjett representerer en landbrukspolitisk snuoperasjon. Det er å ta litt for hardt.

Den siste store snuoperasjonen i landbrukspolitikken kom i kjølvannet av inntektsopptrappingsvedtaket i 1975. Etter den tid snakker vi om justeringer i større eller mindre grad. Jeg vil tro at de fleste bøndene som leser årets landbruksbudsjett heller til den siste karakteristikken.

Rett skal være rett; det er positive ting å si om budsjettet som nå er lagt fram. Avskrivningssatsene for husdyrbygg økes fra fire til seks prosent, og for bygg med kortere levetid økes avskrivningssatsene fra åtte til 10 prosent. Det er også andre skattetekniske justeringer som er positive. Men mye av det som presenteres som nyheter er rett og slett oppfølging av vedtak som er gjort i forhandlinger mellom næringa og staten. Det skulle bare mangle at inngåtte avtaler ikke følges opp. Men noen historisk snuoperasjon er det ikke snakk om.