Publisert: 08.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ingen overraskelser


Ingen overraskelser

 

For svineprodusentene kom det ingen store overraskelser i jordbruksavtalen. Målprisen på svinekjøtt settes ned med ei krone i tråd med bøndenes eget krav. Dette bidrar til at de to korn/svinemodellene i referansebrukene er de eneste som får negative utslag av årets jordbruksavtale. Bildet bedres noe når en inkluderer virkningen av jordbruksfradraget, men tallene er fortsatt negative.

Målprisene for korn og prisnedskrivningstilskuddet beholdes som før, bortsett fra at tilskuddet til matkorn økes med to øre kiloen. Dagens tilskuddsregler til purkeringene blir heller ikke forandret, men det kan komme neste år. Partene har nemlig bedt Statens landbruksforvaltning om å utrede bestemmelsene om tildeling av tilskudd til purkeringene før neste års forhandlinger.

Det er positivt at det blir en gjennomgang av objektive kriterier som skal legges til grunn for fylkesvis tildeling av BU-midler. Lønnsomhetsvurderinger skal fortsatt legges til grunn. Ulike eierformer skal sidestilles, og det skal legges vekt på nye krav til dyrevelferd og fornyelse av driftsapparat. Vi regner med at dette også gjelder svineprodusenter.