Publisert: 03.11.2020 Oppdatert: 03.11.2020

Stikkord:

Ingen gjødselforskrift før 2021

– Gjødselforskriften er ikke lagt på is, og den har høy prioritet, sier seniorrådgiver Jon Magnar Haugen i Landbruks- og matdepartementet. 


Men ulike forhold som sykdom, korona-­situasjonen, skifte av landbruks­minister og også departementsråd har forsinket saken.

– Det er derfor lite sannsynlig at forskriften kommer ut på høring på denne siden nyttår, sier Haugen.

I tillegg foregår det trolig fortsatt en drakamp mellom miljø- og klima­interessene på den ene siden, og landbruksinteressene på den andre om hvor strengt utkastet til forskrift skal være. Forskriften skal også ses i sammenheng med klimamålene som nå spikres. Samtidig har jobben med denne forskriften nå tatt over 10 år og mange årsverk. For landbruket, og kanskje særlig husdyrtette Rogalands del, er det neppe noen ulempe om forskriften landes mens Bollestad ennå er landbruksminister. Men for alle som investerer i fjøs- og husdyrproduksjon vil det være en fordel å snart få vite hvilke rammebetingelser en har å forholde seg til framover.