Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Influensasjokket

 


Influensasjokket

 

Familien Grenne på Augdal vestre glemmer aldri lørdag 10. oktober 2009. Mattilsynet ringte og sa at det var konstatert smitte av pandemiviruset A H1N1, som første gård i Norge og en av de første i verden. Hvorfor her? Og hvorfor oss?

 

Resten av historien kjenner vi. Viruset spredde seg raskt over store deler av landet. Sannsynligheten er faktisk svært stor for at det ikke var Grennes besetninger som fikk svineinfluensa først. Men det var de som fikk besøk av journalistene og fotografene.

 

I dag omsettes dyr fra smittete besetninger i Norge. Omfanget av pandemien ble så stort at det ikke var noen annen løsning. Det gledelige oppi dette er at dyra ikke ser ut til å plages mye av A H1N1-viruset.

 

Men det er fortsatt mange virus der ute som vi ikke kjenner. Nye sjukdommer og viruskombinasjoner vil helt sikkert dukke opp senere. Slik er biologien. Det beste vi kan gjøre er å holde på alle regler om puljedrift, seksjonering, god hygiene, omtanke ved salg og transport av livdyr, og et restriktivt regime i forhold til hvem som slipper inn i grisehusene våre.