Publisert: 13.07.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

In-Gris web »tips : Kunderegister, registrering av kjøper og salgsskjema

Nå kan også kjøper registreres selv om vedkommende ikke er på Ingris web. Ingris web har automatisk overføring av opplysninger om purker mellom selger og kjøper.


In-Gris web »tips : Kunderegister, registrering av kjøper og salgsskjema

Nå kan også kjøper registreres selv om vedkommende ikke er på Ingris web. Ingris web har automatisk overføring av opplysninger om purker mellom selger og kjøper.

Kjøperne kan opprettes i kunderegistret og lettvint registreres som kjøper av enkelte purker. Nå kan med andre ord også kjøperne registreres selv om de ikke er på web. Salgsskjema på purkene kan skrives ut eller sendes på e-post.

Kunderegister

De fleste purkene omsettes nå til faste kjøpere. Det har vært ønske om å få til et kunderegister der kjøpernes medlemsnummer, navn, adresse og opplysninger som for eksempel hvilken type purker og hvor ofte de skal leveres kan registreres. Kjøpere av purker registreres ved å velge «Kunderegister» i hovedmenyen og deretter klikke på knappen «Lag ny». Opplysninger om kjøperen registreres i bilder «Ny kunde» som nå åpnes. Det samme registret brukes også for opprettelse av satellitter for purkering nav.

Registrering av kjøper

Mange livdyrselgende besetninger har hatt ønske om å registrere hvem som er kjøper av de enkelte purkene selv om kjøperen ikke bruker Ingris web. Dette gir selgerne mulighet for å holde oversikt over hvem som har kjøpt de ulike purkene og kunne skrive ut salgsskjema som overleveres kjøper som dokumentasjon på purkene og eventuelt sendes slakteriet for avregning. Programmet er nå endret slik hvilken som helst besetning kan registreres som kjøper ved utmelding av purker i Ingris web. For å få denne funksjonen til å virke må kjøperne først registreres i kunderegisteret (1). Kjøper av purkene registreres i feltet «Ny eier» i utmeldingsbildet (2). Kjøpere av purker som er opprettet i kunderegisteret ligger da inne med nummer og navn i rullegardinmenyen i «Ny eier» slik at det ikke er nødvendig å huske medlemsnummeret fra gang til gang (3). Fraktkostnader kan registres på hver purke. Det er også kommet et nytt felt for å gjøre notater om den enkelte purke som er solgt. Det er selvsagt kun dersom både kjøper og selger er brukere av Ingris web at det skjer en automatisk overføring av opplysninger om dyra til kjøper. Det er viktig at selger registrerer salget raskt, da kjøper ikke får meld inn purkene på riktig måte i Ingris web før de utmeldt fra selgerbesetningen. Dette gjelder både salg til andre avlsbesetninger og til bruksbesetninger.

Lettvint innmelding

Kjøper av purker får automatisk overført opplysninger om kjøpsdato, fødselsdato, rase og avstamning på innkjøpte purker. Dersom selger angir medlemsnummer på kjøperen ved utmelding av purkene dukker de omsatte purkene opp i kjøpers innmeldingsbilde ved neste pålogging. Alt kjøperen må gjøre for at purkene meldes inn i besetningen er å gi purkene nytt individnummer og eventuelt puljenummer.

Salgsskjema

I stedet for å skrive salgsskjema, som skal leveres til kjøperen sammen med purkene og som sendes slakteriet for fakturering, for hånd kan salgsskjema skrives ut eller sendes per e-post fra Ingris (4). Salgsskjemaet ligger under den hvite knappen «Rapporter». Skjemaet bestilles ved å velge kjøper fra rullegardinmenyen «Velg kunde». Deretter fylles enten salgsdatoen inn eller individnumrene på de solgte purkene ut. Fylles salgsdatoen inn, kommer alle purkene som er solgt til den valgte svineprodusenten på den angitte datoen med på skjemaet. V elges kjøper og individnummer på solgte purker, kommer de valgte purkene med på rapporten. Salgsskjemaet viser selger og kjøper med nummer og navn, samt individnummer, fødselsdato, salgsdato, rase, mor, far, frakt, eventuell bedekning og vaksinasjoner som er registrert. Dersom skjemaet skal sendes som e-post skrives adressen på mottakeren før en klikker på knappen «Sendt rapporten som e-post» (5).