Publisert: 09.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

In-Gris web til test

Forventningsfulle bønder og slakterirådgivere samlet seg til testbruker-kurs på Gardermoen for å teste hvordan In-Gris web fungerer. En splitter ny testversjon ligger ute på internett klar til testing.


In-Gris web til test

Forventningsfulle bønder og slakterirådgivere samlet seg til testbruker-kurs på Gardermoen for å teste hvordan In-Gris web fungerer. En splitter ny testversjon ligger ute på internett klar til testing.

FØRSTE TESTBRUKER-KURS

Fagsenteret for kjøtt og Norsvin inviterte utvalgte testbrukere til kurs i begynnelsen av november. Testbrukerne er bønder og slakterirådgivere som har meldt seg frivillig til en kritisk gjennomgang av programmet. Når programmet lanseres for alle, må det ikke inneholde feil og mangler, så derfor er nøye testing svært viktig.

Første fase av In-Gris web-prosjektet går mot avslutning. Internettprogrammet er overført til en web-server hos Norsvin og koblet til internett. Dette betyr at testbrukerne kan sitte hjemme ved sin PC og koble seg på www.in-gris.no og logge seg på testbasen. Dataene fra In-Gris’ sentral database er overført til web-serveren, og testbrukerne skal registrere data fra besetningen sin dobbelt opp i test-perioden.

 

FLERE TESTBRUKERE SEINERE

Web-programmet inneholder foreløpig ikke alle rapporter og funksjoner som var planlagt, pga. budsjettoverskridelse. Disse delene er utsatt til fase to. Testversjonen passer best for slaktegrisbesetninger og smågrisprodusenter som stiller mindre krav til rapporter og lister, mens purkeringer, avlsbesetninger og avanserte smågrisbesetninger må vente noe lenger.

Fase 2 starter opp allerede i november. Da begynner datafirmaet å programmere gjenstående deler. Dette vil kunne integreres i web-programmet etter hvert som det lages. Det vil derfor være behov for flere testbrukere etter hvert. De bøndene som har meldt seg frivillige som testbrukere, vil bli kontaktet.

 

DOBBELTKJØRING

Data fra «gamle» In-Gris sentrallager vil overføres til web-server etter hvert som brukerne ønsker å gå over til In-Gris web. De to databasene vil synkroniseres. In-Gris bondeversjoner og Info Gris brukere vil forsette å sende inn data som før. Det vil ikke bli foretatt videreutvikling av In-Gris bondeversjoner, og det tas sikte på at alle går over til In-Gris web etter en tid.