Publisert: 04.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

In-Gris web – ny versjon med mer automatikk

Utviklingen av In-Gris web fortsetter og en ny versjon er lagt ut. Nye funksjoner er automatisk hopping fra felt til felt, og overføring av data på purker fra selger til kjøper. Dette gjør programmet raskere og mer brukervennlig.


In-Gris web – ny versjon med mer automatikk

Utviklingen av In-Gris web fortsetter og en ny versjon er lagt ut. Nye funksjoner er automatisk hopping fra felt til felt, og overføring av data på purker fra selger til kjøper. Dette gjør programmet raskere og mer brukervennlig.

 

In-Gris web har vært i bruk ute hos svineprodusenter siden februar. De fleste er godt fornøyd med programmet, men det er selvsagt mange ting som fortsatt står på ønskelista. I slutten av april la vi ut en ny versjon av In-Gris web som innholder flere mer automatiske funksjoner som gjør programmet enda mer brukervennlig, raskere i bruk, og med mindre sjanse for feilregistreringer.

 

Automatisk hopping

In-Gris web har nå fått innført en nødvendig forbedring med automatisk hopping av markøren fra felt til felt i registreringsbildene. Vi har satt en maksimallengde for hvor mange tegn som skal registreres i hvert felt. Når dette antall tegn er tastet, eller det er gjort et valg i en meny, vil markøren automatisk hoppe til neste registreringsfelt. Dette gjør at en for de fleste feltene slipper å bruke piltast eller lignende for komme til neste registreringsfelt. Når det gjelder individnummer er makslengden satt til 6 siffer som er det høyest tillatte siffer i et individnummer. Dersom det tastes 6 siffer i et felt for individnummer vil markøren flytte til neste felt av seg selv, men hvis nummeret du taster har bare fire siffer må du som bruker flytte markøren manuelt. I denne forbindelsen har vi også fastsatt at alle datoer i In-Gris web skal inntastes med seks siffer, på formatet ddmmåå, uten punktum i mellom.

 

Kjøp og salg av purker

I forbindelse med kjøp av purker er det mange opplysninger om de nye dyra som skal registreres for at innmeldingen skal bli riktig hos kjøper. Dette har resultert i mye jobb og lett for å gjøre feil når dataene tastes manuelt. Nå har In-Gris web fått automatikk, slik at opplysninger om bl.a. innkjøpsdato, fødselsdato, rase, avstamning, tidligere individnummer og tidligere medlemsnummer overføres fra selger til kjøper. Er det omsetning av drektige purker overføres også data om siste inseminasjon. Det er selger som registrerer handelen med opplysninger som dato og hvilket medlemsnummer (8-sifret LS-nr) purka er solgt til (figur 1). Både ubedekte og drektige purker skal meldes ut i bildet utmelding. Det er derfor svært viktig at selgere av livdyr melder ut solgte dyr umiddelbart. Når kjøper så åpner sitt innmeldingsbilde står purkene opplistet, og det gjenstår bare å gi purkene nytt individnummer og puljenummer (figur 2). Mer lettvint kan det vel nesten ikke bli? Forutsetningen for at automatikken skal fungere er selvsagt at både selger og kjøper bruker In-Gris web. Ta derfor en prat om dette neste gang du selger eller kjøper purker.

 

Flere søkemuligheter

I In-Gris web er det enkle og gode muligheter for å søke fram tidligere registreringer. Øverst i alle registreringsbildene er det felter for å søke på spesielle individnummer, hendelser i et datointervall og nå også på puljenummer. De ulike søkemulighetene kan også kombineres slik at en får fram akkurat de registreringene en er ute etter.

 

Datakvalitet og P-rapport

I siste versjon er det også gjort noen forbedringer i forhold til datakvalitet. Eksempler på dette er at det er sperre på at purker under fem måneder ikke kan bedekkes, og at det ikke kan registreres inseminasjon med sæd fra råner som er gått ut av semintjeneste for mer enn 10 dager før inseminasjonstidsdatoen. Det er nå åpnet for å gjøre endringer i registreringer på utmeldte purker, men bare på tidspunkt før utmelding. Noen av web-brukerne meldte om at det var til dels store avvik i tall på P-rapporten mellom In-Gris windows og web. Vi har rettet et par feil slik at nøkkeltallene for «Beregna avvente», «Alder ved avvenning» og «Dager fra avvenning til første bedekning », samt gjennomsnittsøyla ytterst til høyre er endret.

 

Kontinuerlig utvikling

Når et helt nytt program tas i bruk vil det være behov for kontinuerlig utvikling og programmering i tida framover. Arbeidet med neste versjon, som skal være klar i juni, er i full gang. Med sommerversjonen lanseres også tilvekstdelen i In-Gris web, slik at programmet vil framstå som et verktøy for både, purker smågris og slaktegris. Har du forslag til nye ting og ønsker om endringer i programmet så ta gjerne kontakt med In-Gris administrasjonen. Vi ønsker at In-Gris web skal være et best mulig verktøy for dere som bruker programmet i praksis. Nye funksjoner programmeres så snart vi har ressurser til dette.