Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

In-Gris web godt mottatt

In-Gris web har fått en svært god mottagelse blant norske svineprodusenter. Programmet som ble lansert i februar har allerede 160 brukere. Tilbakemeldingene er at det er enkelt og raskt å bruke.


In-Gris web godt mottatt

In-Gris web har fått en svært god mottagelse blant norske svineprodusenter. Programmet som ble lansert i februar har allerede 160 brukere. Tilbakemeldingene er at det er enkelt og raskt å bruke.

 

Allerede 160 brukere

Det nye internettbaserte griseprogrammet In-Gris web ble offisielt lansert 13. februar, har fått en flying start. Det knytter seg alltid spenning til om nye produkter oppfyller forventningene som brukerne har. Første versjon av In-Gris web inneholder det meste av grunnleggende funksjoner som de fleste trenger til registrering og styring av purkebesetninger. Det nye programmet er blitt godt mottatt i grisekretser og vi har fått mange positive tilbakemeldinger. Rett før påske hadde In-Gris web allerede 160 brukere.

 

Kontinuerlig utvikling

En av de store fordelene med web-program er at det kan drives kontinuerlig utvikling. Rettelser og endringer som gjøres kan implementeres fortløpende. Programmet er alltid oppdatert med siste versjon så en slipper å tenke på CD’er som skal installeres og data som skal sendes. Nå i oppstarten har vi som forventet fått noen tilbakemeldinger om småfeil og ulogiske ting. Det meste av dette er rettet umiddelbart. Utviklingen av In-Gris web fortsetter og neste versjon kommer i slutten av april. I denne versjonen kommer blant annet forbedringer på brukervennligheten når det gjelder for- flytning av markøren i registreringsbildene, vaksineplan og -liste, og automatisk overføring av dyr og opplysninger om disse fra selger til kjøper av livdyr. Programmeringen fortsetter, og til sommeren skal en versjon med ny overføring av slaktedata og smågrishandel, samt forbedringer i produksjonsrapporter for smågris og slaktegris være klar.

 

Mange kurs

De siste ukene har det vært holdt mange kurs i In-Gris web, og det vil også bli gjort i tida framover. Det er snakk om kurs både for rådgivere og svineprodusenter. Norsvin har tilbudt regionale kurs for alle avlsbesetninger. På kursene har vi gjennomgått nytt regelverk, og hvordan både nye og gamle registreringer skal gjøres i In-Gris web. Framtidig utvikling av registreringsverktøy for besetningene vil skje på In-Gris web. 80 av foredlings- og formeringsbesetningene har vært på kurs til nå. Avlsavdelingen og In-Gris-folka på Norsvin planlegger flere kurs framover. Mange av slakteriene arrangerer In-Gris web-kurs for bruksbesetninger i nærmeste framtid. Det er slakteriene som har hovedansvaret for opplæringen av dere svineprodusenter, så dersom du ønsker opplæring eller deltakelse på kurs så ta kontakt med rådgiveren din.

 

Overgang til In-Gris web

In-Gris web kan tas i bruk av alle som har PC med internett. Selve programmet ligger på servere hos Norsvin, og dataene lagres umiddelbart i databasen på samme sted. Programmet er online slik at du må være tilkoblet internett hele tiden mens det er i bruk. In-Gris web fungerer greit på ISDN-linje, men blir raskest og rimeligst i bruk med bredbånd. Har du ikke brukt noe annet griseprogram tidligere kan du ta i bruk In-Gris web umiddelbart etter at du har kontaktet Norsvin for brukernavn og passord. Om du til nå har brukt Info Gris eller In-Gris og ønsker å få med deg opplysninger fra disse programmene over på web, må du sende inn data til sentralt lager og ta kontakt med rådgiveren din, Animalia eller Norsvin for konvertering av data og web-adgang. Det er ingen kjøpsavgift ved overgang til in-Gris web, men du må betale en brukeravgift på kroner 1000 per år.