Publisert: 14.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

In-Gris web er klar

Nå er In-Gris web- programmet klart til bruk for smågrisprodusenter. Med In-Gris web skal svineprodusentene jobbe online via internett med registrering direkte på den sentrale databasen.


In-Gris web er klar

Nå er In-Gris web- programmet klart til bruk for smågrisprodusenter. Med In-Gris web skal svineprodusentene jobbe online via internett med registrering direkte på den sentrale databasen.

 

Norge er først ute i verden med å tilby et internettbasert program for svineproduksjon. De første brukerne er allerede godt i gang med In-Gris web.

 

Verdensnyhet

Endelig er In-Gris web programmet klar til bruk for smågrisprodusenter. Så vidt vi kjenner til er det ingen andre land som kan tilby et web-program for svineproduksjon, ikke en gang Danmark og Nederland som normalt er ledende innen svineproduksjon.

In-Gris web er et online internettbasert registrerings og styringsverktøy for svineproduksjon. Brukerne trenger ikke lenger ha noe program liggende på datamaskinen sin. Det eneste som trengs for å ta i bruk In-Gris web er internett tilgang og PC med nettleser (f.eks Internett Explorer). Hele programmet ligger på servere hos Norsvin, og dataene registreres direkte på den sentrale databasen. Dette gjør at web-brukerne både slipper å oppdatere programversjoner på egne datamaskiner, ta sikkerhetskopier, laste ned seminråneregistrer og sende data til sentralt lager. I web programmet legges nye ting ut etter hvert som de blir ferdig slik at alle alltid vil ha den nyeste versjon. Dataetterslepet blir også borte hos webbrukere som registrerer kontinuerlig.

 

Purkedelen

Nå i første omgang er det purkedelen kan tas i bruk. Alle de mest brukte registreringsbildene (innmelding, bedekning, grising, avvenning, utmelding, egne råner, kullutjevning, spedgristap, kasting, drektighetstest og helse) er på plass. Registreringsbildene er forhåndsoppsatt etter hva slags besetningstype brukeren har, men registreringsfelter kan legges til og velges fra slik at bildene passer til den enkeltes behov. Det samme er produksjonsrapport for purker med alle de vanlige nøkkeltallene for produksjonen. Grisings- og avvenningsliste med mulighet for utplukk av purker i ei bestemt pulje, eller som har forventet grisingstidspunkt innenfor et angitt datointervall. Lista er egnet som noteringsmateriell og felter kan redigeres til og fra etter eget ønske. Aktive avlsdyr er ei oversiktsliste over alle aktive purker og råner i besetningen på en gitt dato. Purkene er listet opp etter om de er rekrutteringspurker, bedekte ungpurker eller avlspurker med opplysninger om siste hendelse og puljenummer. Nederst på rapporten med aktive dyr er antallet dyr oppsummert av hver purkekategori, råner og diende unger slik at denne er til god hjelp ved statusregistrering. Purketavle med opplysninger om dyret selv og kullene er også ferdig, og kan skrives ut for enkeltpurker eller hele puljer. Etter det vi forstår er nå In-Gris web klar til å utføre de funksjonene som smågrisprodusentene flest bruker.

 

Foreløpige mangler

Videretviklingen av web-versjonen fortsetter umiddelbart. I løpet av våren kommer en del forbedringer på det registreringstekniske, slik at registreringene vil oppleves enda lettere. Vi vil blant annet få med automatisk overføring ved kjøp/salg av livdyr. Vaksineplanlegging og vaksinelister kommer også. P-rapport for smågrisperioden planlegges ferdig til sommeren. Det samme gjør ny overføring av slaktedata og kjøp av smågris-data fra slakteriene.

Programmet for slaktegris-delen er ferdig, men fordi det mangler slaktedata- overføringer, anbefaler vi å vente med å ta i bruk «tilvekst»-delen. Registreringsbilde for fôrforbruk er klart, men et system for registrering av fôrinnkjøp mangler foreløpig. Det er per i dag ingen rapporter for mer detaljerte analyser om produksjonsresultatene, men flere slike er bestilt og kommer utover våren.

 

Oppstart hos den enkelte

De første besetningene er allerede godt i gang med In-Gris web og tilbakemeldingene er gode. Vil du ta i bruk In-Gris web så ta kontakt rådgiveren din på slakteriet eller In-Gris administrasjonen. Har du ikke brukt In-Gris eller Info Gris, så opprettes du som bruker på web-versjonen umiddelbart. Bruker du In-Gris eller Info Gris i dag bør du gjøre ferdig registreringene for 2006 på det gamle programmet, rette opp eventuelle duplikater av individnummer, og sende inn ajourførte data til sentralt lager. Når du er klar, konverterer vi de gamle dataene over til web-programmet og du er klar til å begynne. Programmet er lettforståelig og enkelt å bruke. Vi har laget ei enkel brukerhåndbok og det arrangeres korte innføringskurs etter behov. Rådgiverne på slakteriet har fått opplæring og er klare til å bistå dere ved overgangen til In-Gris web. Det er ingen avgift ved overgangen til In-Gris web, men abonnementsavgiften er på kroner 1000 per år for bruk av programmet.