Publisert: 25.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

In-Gris lønner seg

Det lønner seg å være med i In-Gris. Produksjonen av smågris er betydelig høyere hos medlemmer enn ikkemedlemmer. Det utgjør store pengebeløp i forskjell for solgte smågriser.


In-Gris lønner seg

Det lønner seg å være med i In-Gris. Produksjonen av smågris er betydelig høyere hos medlemmer enn ikkemedlemmer. Det utgjør store pengebeløp i forskjell for solgte smågriser.

 

STOR FORSKJELL I PRODUSERTE SMÅGRISER

Det er stor gjennomsnittlig forskjell i produksjon mellom besetninger som er med i In-Gris og ikke-medlemmer. Årsstatistikken for In-Gris for 2005, viste at In-Gris medlemmer produserer 22,7 avvente per årspurke.

I In-Gris er det totalt 900 medlemmer, og 540 av disse hadde sendt inn fullstendige data til sentralt lager for hele året for smågrisproduksjonen. Info Grisbrukere som sender inn data til In-Grisbasen, teller også med her. De hadde et snitt på 61 årspurker.

I Norge ble det slaktet totalt 1,43 mill slaktegriser i 2005. Før 2% tap i slaktegrisbingene, var det 1,45 mill smågriser, og før 2% tap i smågrisbingene, var det 1,48 mill avvente totalt i Norge i 2005.

Av de 1,48 mill avvente hadde 540 In-Gris-medlemmer 0,74 mill avvente. Resten hadde 0,73 mill avvente. Hvor mange purker produserte disse avvente hos ikke-medlemmer?

Av om lag 75000 årspurker i Norge (99654 alspurker) var det 42000 purker utenom In-Gris medlemmene. Produksjonen til de som ikke er medlemmer i In-Gris er 0,63 mill avvente fordelt på 42000 årspurker. Det blir 17,5 avvente per årspurke. Dette er 5,2 færre avvente per årspurke enn In-Gris medlemmer. Besetningsstørrelsen i In-Gris er 61 årspurker, mens i snitt for ikke-medlemmer er det 30 årspurker pr besetning. Totalt i Norge er det 38.

 

ULIK LØNNSOMHET

Hva betyr dette for lønnsomheten, at ei purke produserer årlig 22,7 avvente i en besetning og 17,5 avvente i en annen besetning? Hvis vi går ut fra en besetning på 38 purker, er forskjellen 198 avvente i året, mellom 863 avvente hos In-Gris medlem og 665 hos ikke medlem. Hvis vi setter verdien av en smågris til kr 500,-, blir forskjellen ca kr 100.000,- i salgsinntekter. Så selv om prissettingen per gris kan diskuteres, vil det uansett dreie seg om mye penger.

Kostnader for In-Gris medlemsskap er årlig kr 1000–5000,- for en gjennomsnittlig besetning, avhengig av type dataregistrering og rådgiverbesøk. Denne utgiften utjevnes raskt av økte inntekter. Sammenligner vi teoretisk produksjonsresultat for medlemmer og ikke-medlemmer på landsbasis, ser vi en forskjell i inntekter på rundt kr 95000,- for en 38-purkers besetning.

 

ÅRSAVGIFTEN ØKES PÅ IN-GRIS

Årsavgiften for In-Gris PC-program økes nå fra kr 600,- til 1000,- per år. De som kun har slaktegrisprogrammet, vil få en avgiftsøkning fra kr 300,- til 600,- per år. Dette vil være de samme prisene som web-abonnement.