Publisert: 23.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Importøkning på 250 prosent


Importøkning på 250 prosent

 

Importen av bearbeidete matvarer til Norge har økt med 250 prosent, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. Økningen er størst for tollposisjoner som dekker blant annet bacon, saltet flesk, pølser, salami og andre konserverte produkter av svin og storfe. Norges Bondelag har kritisert regjeringen for ikke å ville innføre toll på bearbeiding av matvarer som gjeninnføres til landet.