Publisert: 26.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ikke vent på premiert purkeslakting


Ikke vent på premiert purkeslakting

 

Hvis du spekulerer på å slutte med smågrisproduksjon, så trenger du ikke vente på at det kanskje kan komme en ordning med premiert purkeslakting.

Styret i Norsk Kjøtt har nemlig sluttet seg til Norsvins anmodning om en garantiordning som skal sikre at svineprodusenter som vurderer å slutte, gjør dette snarest. Hensikten med dette er å hindre at noen utsetter nedslaktingen i påvente av en eventuell premiert purkeslakting. Norsk Kjøtt har derfor vedtatt å «garantere leverandører til kjøttsamvirket, som ønsker å avvikle sin smågrisproduksjon, kompensasjon tilsvarende eventuelle utkjøpsordninger som måtte bli iverksatt innen utgangen av 2005.»