Publisert: 04.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ikke løp fra ansvaret


Ikke løp fra ansvaret

 

Han mener videre det at det er svineprodusentene selv som har det fulle og hele ansvaret for det som nå skjer, og at svineprodusentene har hatt for gode vilkår i noen år. Da er det selvfølgelig helt naturlig for Sponheim å mene at svineprodusentene må tilpasse seg det inntektsnivået som resten av jordbruket er på. Det synes jeg er noen helt utrolige argumenter.

For det første har Norsvin hele tiden vært helt klare på at økte konsesjonsgrenser ville gi overproduksjon og ekstremt dårlige priser.

For det andre skulle ministeren være glad for at det i jordbruket har vært noen produksjoner som har hatt mulighet til å bli belønnet for sin egen dyktighet i form av et brukbart inntektsnivå i forhold til landbruket forøvrig, hvor gjennomsnittet ikke ligger langt over EU sin fattigdomsgrense på 100 000. Hvis en kun ser på jordbruksinntekt og ikke tar med alt det andre som vi bønder må drive med i tillegg for i det hele tatt ha et akseptabelt inntektsnivå.

For det tredje er det slik i landbruket som hos lønnsmottakere ellers, at noen må ligge over andre i inntekt for at det skal være mulig å heve inntektene generelt i jordbruket også. Og jeg mener virkelig at Sponheim burde vært glad for at det til nå har vært noen i landbruket som har hatt mulighet for å tjene godt til livets opphold uten å måtte finne andre ting å spe på inntektene med, og som fører ytterligere arbeidspress. Men det er altså slik å forstå at vi har en landbruksminister som ønsker et lavest mulig inntektsnivå basert på tradisjonelt jordbruk, for å presse oss som vil være med til å finne på andre ting å leve av.

Ministeren uttalte også at Norsvin burde ta del i markedsreguleringen. Det er ikke vår jobb, og må heller aldri bli det.

Det kan virke som om vi er i en ønskesituasjon for ministeren: Han kan bare lene seg tilbake og se på at vi knekker unna en etter en, til vi har kommet ned på et passelig antall svineprodusenter.

Men han kommer ikke unna ansvaret sitt. Det er og blir myndighetene som øker konsesjonsgrensene i dette landet, ikke svineprodusentene.