Publisert: 21.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Ikke glem dyrehelsa!

Mattilsynet har ansvar for mye mer enn å drive matkontroll i butikkene. Ikke glem dyrehelsa og bøndene, ber landbruket.


- Ikke glem dyrehelsa!

Mattilsynet har ansvar for mye mer enn å drive matkontroll i butikkene. Ikke glem dyrehelsa og bøndene, ber landbruket.

 

Over hele landet har representanter for bøndene troppet opp på Mattilsynets nye kontorer for å få fram dette budskapet. I Brumunddal var det svineprodusent Astrid Stai fra Ringsaker og Norsvindirektør Harald Gjein som bar budskapet fram for Mattilsynets regiondirektør for Hedmark og Oppland, Eivind Liven.

 

IKKE UTVIDET NÆRINGSMIDDELTILSYN

Og han var ikke den verste å snakke til. Liven kommer som kjent fra det tidligere Statens Dyrehelsetilsyn, hvor han var toppsjef.

– Jeg synes initiativet er bra. Dette viser bredden i alle de oppgaver vi har. Alle ledd er viktige i matens verdikjede. Jeg skjønner primærnæringens bekymring, for det har vært en veldig sterk næringsmiddelorientering i fusjonsprosessen så langt. Ni av ti tror at Mattilsynet er et utvidet Næringsmiddeltilsyn, sier Liven.

 

DYRT

Astrid Stai tok utgangspunkt i hvilke kostnader bøndene pålegges som følge av det nye tilsynet.

– En slaktegrisprodusent med 2 100 slaktegriser pålegges nå 170 000 kroner i offentlige avgifter (kjøttkontrollavgift pluss mattilsynsavgift). Det tilsvarer et halvt årsverk i avgifter. Halvparten av dette skyldes omorganiseringen til Mattilsynet 1. januar 2004. Har dere blitt mer effektive som følge av omorganiseringen? spurte Stai.

Liven viste til at finansieringsmodellen er politisk bestemt, og at han lite kan gjøre med det.

 

BLIR BYRÅKRATISERT

Harald Gjein uttrykte bekymring for byråkratisering av dyrehelsa og det veterinære tilbudet. Nå er det 64 distriktskontorer i Mattilsynet. Tidligere var veterinærene spredt på om lag 200 kontorer. I Hedmark og Oppland er det for eksempel fire distriktskontorer i hvert fylke.

– Dette kan bety svekket beredskap og byråkratisering av veterinærtilbudet, sa han.

Til dette svarte regiondirektøren i Mattilsynet at avstanden kan bli litt større, men denne utviklingen hadde kommet også om Statens Dyrehelsetilsyn hadde fortsatt på egen kjøl, mente Liven.

– Forholdet til privatpraktiserende veterinærer blir avgjørende. Mange steder er det ikke attraktivt nok å etablere seg. Her har både vi og veterinærene en stor utfordring. Men slik jeg ser saken nå vil jeg si at Mattilsynet er sterkere enn noen gang, forutsatt at vi får til god samhandling med privatpraktiserende veterinærer, sier Eivind Liven.