Publisert: 09.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ikke bedre fôrutnyttelse hos danske slaktegriser


Ikke bedre fôrutnyttelse hos danske slaktegriser

 

God økonomi i slaktegrisproduksjonen er avhengig av god fôrutnyttelse. Men til tross for dette har det ikke skjedd noen forbedring i fôrutnyttelsen i løpet av de ti siste åra, målt som landsgjenomsnitt, går det fram av Landsutvalget for svins årsberetning for 2005. Det undersøkes derfor nå hvilke besetningsforhold som har betydning for fôrutnyttelsen hos slaktegriser. Undersøkelsen gjøres i 200 besetninger med henholdsvis god og dårlig fôrutnyttelse. Men foreløpige resultater fra 110 av de 200 besetningene viser at disse forholdene øker sannsynligheten for å få god fôrutnyttelse hos slaktegris;

• Bruk av pelletert ferdigfôr • Alt inn, alt ut, og vask av binger før nytt innsett • Ikke unggrisfjøs, og ikke flytting av griser i slaktegrisperioden • Fravær av luftveissjukdommer som krever gruppevis behandling.