Publisert: 27.03.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

I rute i Vestfold, uten husdyrgjødsel i Østfold

Alt går så langt etter planen for biogassanlegget i Vestfold. GreVe Biogass er nytt navn for selsskapet, der 50000 tonn husdyrgjødsel inngår i planene.


I rute i Vestfold, uten husdyrgjødsel i Østfold

Alt går så langt etter planen for biogassanlegget i Vestfold. GreVe Biogass er nytt navn for selsskapet, der 50000 tonn husdyrgjødsel inngår i planene.

GreVe Biogass er det nye navnet på Biogassanlegget i Vestfold og Grenland. Her går alt etter planen. Kontrakter med leverandører til anlegget er stort sett ferdigforhandlet. Byggestart skjer nå i sommer, prøvedrift starter neste sommer. I 2016 forventes anlegget være i full drift.

Størrelsen på anlegget målt i tonn biorest blir omkring 100 000 tonn, mens mengden husdyrgjødsel trolig blir ca. halvparten. Avtaler med husdyrbønder er skrevet slik at GreVe Biogass får et beløp tilsvarende behandlingstilskuddet. Det er i dag 30 kr/tonn når husdyrgjødsel brukes til biogassproduksjon. Samtidig får bonden som mottar biorest 50 kr/tonn av GreVe Biogass for å spre biorest.

Slik sett kommer husdyrgårder med stort spredeareal ut med en god nettogevinst. Som eksempel vil en gård med 660 dekar og 1500 tonn husdyrgjødsel levere all gjødsel til GreVe Biogass, betaler disse tilskuddet på 45 000 kr. Bonden får igjen 2000 tonn biorest (3 tonn per dekar). For dette mottar han eller hun netto kr. 100000 per år. Merinvesteringen for husdyrbonden er tak over gjødselkummen som nå skal brukes til biorest. Et slikt tak koster kanskje 200 000 kr.

En bonde med samme mengde gjødsel og 200 dekar spredeareal mottar 600 tonn biorest og får netto kun 30000 kr. per år. Mens bonde 1 betaler ned taket over kummen på to år, tar det sju år før bonde 2 gjør det samme. Men begge får en klart bedre miljøprofil.  Og skal en investere i gjødsellager blir laguner og størrelser over 2000 m3 rimeligste løsningen. Et slik lager koster fra ca. 500 000 inkludert tak. Det mest lønnsomme vil ofte være at flere går sammen om et gjødsel/biorestlager.

Blir nasjonalt pilotanlegg

Biogassanlegget i Vestfold blir trolig også nasjonalt pilotanlegg på biogass. De har per i dag iallfall få om noen andre konkurrenter til et slikt anlegg.

– Pilotanlegg betyr at vi må legge til rette for undervisning og publikumsbesøk. Det igjen gir noe dyrere byggekostnader, men det får vi trolig dekket gjennom mer tilskudd, sier pådriver Ivar Sørby i Re Bioconsult.

Ikke husdyrgjødsel i Østfold

I Østfold er det allerede full drift på Frevars biogassanlegg i Fredrikstad. Men ble det ingen avtale med husdyrprodusenter om husdyrgjødsel slik Svin antydet for et år siden.

– Vi forsøkte få til avtaler, men kom ikke i land, opplyser Heidi Rassat, markedsansvarlig ved Frevar. Det nye anlegget startet opp i juni i fjor og går uavhengig av husdyrgjødsel.

– Siden oppstarten har vi egentlig hatt nok med å konsentrere oss om mest mulig optimal drift av nytt anlegg, sier Rassat. Men hun utelukker ikke husdyrgjødsel på sikt. Husdyrgjødsel vil gi anlegget en klart bedre miljøgevinst, men det er samtidig spørsmål om pris og logistikk. Foreløpig blir biorest fra anlegget blandet sammen med slam og spredd som slam. Men planen er at biorest skal behandles separat og spres som biorest. Frevar har en avtale med avfallselskapet Høst A/S om slam og biorest.

Ellers er Østfold det fylket i landet der flest kjøretøyer nå går på biogass. 100 busser, alle søppelbiler i Sarpsborg og Fredrikstad, andre kommunale biler pluss også en del privatbiler går nå på biogass.