Publisert: 11.05.2020 Oppdatert: 11.05.2020

Stikkord:

I løvens hule

Noen svineprodusenter tør virkelig å gå nye veier, også i ­Danmark. Brødrene Bertel og Henrik Bovbjerg har, sammen med Bertel Hestbjerg, etablert Bovbjerg Genetics AS med TN70 som bærende genetisk materiale. 


Alle har naturligvis vokst opp med Danbreds genetikk, og faren deres er ­Danbredavler. Men de så behovet for å prøve noe nytt og annerledes. Dermed turte de å gå den store motmakten i møte og utfordre den store danske svinesuksessen.

Uten sammenlikning for øvrig; det er det lett å tenke på Samuels bok i Bibelen. Det er her Davids kamp mot Goliat omtales. Filisterne var samlet til kamp under ledelse av den mektige og fryktinngydende Goliat. På andre siden av dalen ­samlet Saul og israelittene seg. Goliat ville ha en tvekamp og utfordret en av
israelittene. Det var da David fra Betlehem i Judea trådte fram for å utfordre filisternes kjempe. Uten så mye som et sverd greide han å nedkjempe og drepe Goliat med sin slynge og sine steiner.

 

«Motkreftene er foreløpig stille, men sterke»

- Tore Mælumsæter, ansvarlig redaktør

 

Vi skal ikke dra denne sammenlikningen for langt. Det vil aldri bli snakk om å nedkjempe og ta livet av det vel etablerte og suksessrike danske svinemiljøet. Men det som kan være parallellen her, er at vi nord og sør for Limfjorden finner to-tre ukjente og små svineprodusenter som tør å utfordre den etablerte overmakten. Utenfor Danmark er ikke lenger TN70 en ukjent aktør i svinemarkedet. Men i Danmark er det et produkt som forbigås i taushet og stillhet. TN70 er ikke noe tema på svinekongresser og produsentårsmøter i Herning. Og slik vil det sikkert forbli en god stund til. Bertel, Henrik og Bertel blir neppe sett på som noen stor trussel for det danske avlsetablissementet.

Men morsomt er det i hvert fall å møte danske svineprodusenter som tør å utfordre sine egne. Og de synes til og med at det er «ganske sjovt». Du kan lese mer om hvordan de tenker i denne utgaven av Svin, og hvorfor Bovbjerg ­Genetics har kommet på banen i løpet av få år.

Noen danske svineprodusenter er imidlertid åpne for ny genetikk, og viser ­interesse for produktet selskapet har å tilby. Robuste purker med gode mor­egenskaper og god evne til selv å ta hånd om grisungene kan være en interessant problemstilling også i Danmark, både produksjonsfaglig og økonomisk. Uansett blir det spennende å se hvilken utvikling de greier å skape. 

Motkreftene er foreløpig stille, men sterke.