Publisert: 28.05.2020 Oppdatert: 28.05.2020

Stikkord:

Hvorfor kvalitetsavvik i skinka?

Det fireårige prosjektet «EG! Kvalitetsavvik i skinke» startet i 2019, og jobber med å finne ­årsaken til ulike kvalitetsavvik som gradvis har dukket opp i norske skinker. 


Bakgrunnen for prosjektet er at det over tid har dukket opp flere endringer i kvaliteten i svinekjøtt, særlig i skinkemuskulatur. Disse kan ha oppstått gradvis i etterkant av en langsom og langvarig effektivisering gjennom hele verdikjeden. Dette kan skyldes raskere tilvekst, bedre fôrutnyttelse og endrede slakte- og kjøleprosesser. Men det er fortsatt uklart om disse faktorene har sammenheng med kvalitetsavvikene.

Avvikene forårsaker nå betydelige økonomiske tap for skinkeprodusenter i Norge, og har også vært observert i flere andre europeiske land.

Generelt er det fire forskjellige subjektive symptomer som tyder på kvalitetsavvik i skinke:
• avvik i farge
• muskelstruktur/løse fibre
• fasthet og drypptap
• avvikende pH

Undersøkelser viser at disse forekommer alle sammen eller hver for seg, og i ulike grader. Målet i prosjektet er å utvikle strategier for å begrense problemer knyttet til kvalitetsavvik i skinke, og på sikt løse dem. Det skal samles inn kjøttkvalitetsprøver fra flere anlegg. De brukes blant annet for å lete etter genetiske markører for kvalitetsavvikene. Det ses også på hvilke typer kjøleanlegg og hvordan de brukes av slakteriene. 

Prosjektet går bredt ut ved undersøkelser av mulige årsaker for å få med alle ­faktorer som i stor eller liten grad kan ha effekt på skinkekvaliteten. Animalia leder prosjektet, men samarbeider med 10 industripartnere, to norske FoU-­partnere, samt utenlandske forskningsmiljøer.