Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Hvorfor ikke la slakteriet eie grisene?

– Hvorfor skal bonden eie slakteriet? Hvorfor kan ikke slakteriet eller fôrleverandøren eie svineproduksjonen? Dette er ett av flere spørsmål som reises for å øke dansk slaktegrisproduksjon.


Hvorfor ikke la slakteriet eie grisene?

– Hvorfor skal bonden eie slakteriet? Hvorfor kan ikke slakteriet eller fôrleverandøren eie svineproduksjonen? Dette er ett av flere spørsmål som reises for å øke dansk slaktegrisproduksjon.

Herning Det er et sterkt ønske om å bevare og øke slaktegrisproduksjonen i Danmark. I dag selges cirka 12 millioner smågriser ut av landet og til Tyskland eller Polen for å bli fôret fram der. Hvordan ta mer av denne verdiskapningen hjem til dansk jord? Det er spørsmålet. Hva er svaret? En rekke utredninger og rapporter lages i sakens anledning, og alle stener blir snudd. Vertikal integrering fra slakterier og fôrleverandører og nedover i produksjonen, franchiseproduksjon eller organiserte produksjonsgrupper som knytter superekspertise til seg. Dette er noen av forslagene som luftes.

 

Vil ha 4 millioner flere

 – Dansk slaktegrisproduksjon er i en inntjeningskrise. I perioden 2007-2015 har produsentene tapt 84 øre per kilo de har produsert, eller 71 kroner per gris. Investeringene har uteblitt, og smågriseksporten økt kraftig. Kanskje passerer vi 15 millioner eksporterte smågriser i 2020, sa sjefskonsulent Finn Udesen i Seges, Videncenter for Svineproduktion. Et stort panel av fagfolk jobber nå på spreng for å komme med sine forslag i mai 2016. Målet er å komme tilbake til 23 millioner slaktede griser i Danmark. Det betyr at det er en manko på fire millioner slaktegriser i forhold til i dag.

 

«Task force svin»

Dette er bakgrunnen for at denne «Task force svin» har blitt stablet på bena. Panelet ser på stordriftsfordeler, nye eierskapsformer og nye finansieringssystemer. Målet er å finne minst 35 kroner ekstra per slaktegris. Det jobbes med å få ned fôrforbruk, øke daglig tilvekst, heve kjøttprosenten, skaffe moderniseringsstøtte til nye slaktegrisprodusenter, få mer protein i fôrkornet, mer gylle per hektar og så videre.

Nye selskapsformer

– Vi ser blant annet på nye produksjonsselskaper, altså grupper av produsenter, vi ser på kontraktproduksjon både ved kjøp og salg, vi ser på franchiseproduksjon, altså produksjonsselskaper som leverer griser, fôr, rådgivning, medisin osv., og vi kikker på modeller hvor slakterier eller fôrleverandører eier grisene og svineproduksjonen. Hvorfor skal svineprodusentene eie slakteriet? Hvorfor kan ikke slakteriet eie svineproduksjonen? Konklusjonen så langt er at politikerne må gi slaktesvinproduksjonen rammevilkår for å kunne overleve. Og vi må utvikle nye verktøy og forretningsmodeller for å utnytte grisenes potensiale bedre, sa Finn Udesen blant annet.