Publisert: 26.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Hvordan sikre maksimal melkeproduksjon?

Melkeproduksjonen har svært høg prioritet hos purker. Mulighetene til å påvirke denne gjennom fôring er begrenset. Men enkle grep kan gi god gevinst:


Hvordan sikre maksimal melkeproduksjon?

Melkeproduksjonen har svært høg prioritet hos purker. Mulighetene til å påvirke denne gjennom fôring er begrenset. Men enkle grep kan gi god gevinst:

Anne Stine Ekker, Felleskjøpet Fôrutvikling

Margareth Fosseng, Felleskjøpet Agri

1) Livskraftige spedgriser

På mange måter er det spedgrisene selv som må ta ansvar for at melkeproduksjonen kommer godt i gang ved at de stimulerer juret og tømmer spenene for melk. Aktive smågriser som har fått tilstrekkelig råmelk gjør denne jobben best. Som produsent kan du bidra til vitale spedgriser ved å legge til rette for en problemfri grising og sikre at alle får råmelk like etter fødselen: a) sikre naturlig atferd (løstgående purker, rikelig med grovfôr, unngå stress) b) helse og velvære (fiberrikt fôr, nok vann av god kvalitet) Både punkt a og b vil kunne bidra til kortere grisingstid. Kort grisingstid, under fem timer, gir mer livskraftig spedgris og reduserer risikoen for omløp i neste kull. c) sikre råmelk til alle Råmelka er forskjellen på liv og død for en spedgris. Sikre at de minste og sist fødte får litt tid alene sammen med purka i denne kritiske fasen. Spedgrisdødeligheten kan reduseres betraktelig dersom man kan sikre at spedgrisen ikke blir kald og at den får nok råmelk like etter fødselen.

2) Unngå melkemangel

Noen ganger vil man kunne oppleve at purkas melkeproduksjon reduseres kraftig eller stopper helt opp. Dersom en infeksjon er utelukket, er utilstrekkelig vannopptak eller overfôring i forkant av grising mulige årsaker. a) nok vann av god kvalitet Ofte skyldes dårlig melkeproduksjon for lite vann eller vann med dårlig kvalitet. Sørg for at drikkenipplene har god nok kapasitet, også når flere nipler er i bruk til samme tid. Drikkeniplenes plassering kan også være av betydning. Plassering i eller i nærheten av fôrtro kan øke vannopptaket. b) hindre overfôring i forkant av grising Overfôring i forkant av grising vil kunne gi overskuddsproduksjon av melk på et tidspunkt der spedgrisene ennå er for små til å nyttiggjøre seg denne. Ufullstendig tømming av spener vil kunne hemme melkeproduksjonen og komme tilsyne i form av melkemangel når spedgrisene er blitt større og har økt behov for næring.

3) Fôring etter hold og høgt fôropptak i topplaktasjonen

Purker i godt hold vil som regel ikke øke melkeproduksjonen som respons på økt fôropptak. Det er naturlig og uunngåelig at purkene mobiliserer kroppsreserver i forbindelse med melkeproduksjonen, men et for stort vekttap vil virke negativt på framtidig fruktbarhet. Legg derfor til rette for et høgt fôropptak når melkeproduksjonen er på topp: a) opptrapping av fôrtildelinga for å forebygge appetittsvikt b) flere fôringer pr. dag Både punkt a og b vil kunne øke det totale fôropptaket. c) helsestatus (beinproblemer, bogsår, magesår) d) velferd (grovfôr, mosjon) Sunne og opplagte purker, som ikke har andre plager vil i større grad vise interesse for å oppsøke fôrtroa ofte. e) fôr som smaker godt og nok vann (Referanser: kontakt artikkelforfattene)