Publisert: 07.12.2022 Oppdatert: 07.12.2022

Stikkord:

Studiekurs

Hvordan få en god rekrutteringsavdeling?

Ungpurker som kommer i brunst til ønsket tid, og som kan ­insemineres samtidig med resten av purkene i pulja, er ­nøkkelen til samlet grising og jevne puljer. En velfungerende rekrutteringsavdeling er viktig for å få til dette.


Svin nr. 8 – 2022

 

Bildet:  Lys er en sterkt stimulerende faktor for brunst. I rekrutteringsavdelingen ønskes så lite stimulans som mulig, altså svakere lys enn i bedekningsavdelingen. 

 

Oscar J. Brundtland, Furuseth Slakteri

 

Plassering
Rekrutteringsavdelingen skal være en litt stille og kjedelig avdeling uten stress og mas. Avdelingen må ligge for seg selv, helst uten påvirkning av lyder og lukt fra andre avdelinger. Et viktig poeng med avdelingen er å kunne styre brunsten hos ungpurkene slik vi ønsker og i forhold til hvilke puljer vi ønsker å bedekke purkene til. All uønsket påvirkning kan føre til for tidlig brunst og brunst til uønsket tidspunkt. Kommer purkene inn i en brunstsyklus klarer vi ikke å endre på denne. Ungpurker som er tatt ut for brunststimulering skal ikke tilbake til rekrutteringsavdelingen. Dette er for å unngå at de skal påvirke andre ungpurker slik at disse kommer i brunst på feil tidspunkt.

Særlig lyd og lukt av råne må unngås. Derfor bør ikke rånen plasseres i rom ved siden av rekrutteringsavdelingen. Er rånen i naborommet, må døra holdes lukket slik at lyd og lukt fra rånen ikke kommer inn i rekrutteringsavdelingen.

Areal
Rekruttpurkene må ha god plass for å få god beinutvikling og jevn tilvekst. Dette er også viktig for å unngå stress og for tidlig brunst. Arealet kan godt økes med 50 prosent i forhold til gjeldende arealkrav, og ungpurker på 210 dager kan gjerne ha 1,5 m2 golvplass. 

Lys
Lys er en sterkt stimulerende faktor for brunst, og i denne avdelingen ønskes så lite stimulans som mulig. I rekrutteringsavdelingen bør en derfor ha svakere belysning enn i bedekningsavdelingen.
I rekrutteringsavdelingen skal ikke lysstyrken være mer enn 100 – 200 lux.

Råne
Råne skal ikke inn i rekrutteringsavdelingen. Ungpurkene skal i stedet tas ut av avdelingen, og få rånekontakt et annet sted. Husk at purkene ikke skal tilbake til rekrutteringsavdelingen etter brunststimulering.

Behov ved ulike rekrutteringsmåter
Rekruttering av nye purker til besetninger kan skje på forskjellige måter, og dette påvirker behovet for rekrutteringsavdeling og plasser i denne. Det mest brukte er innkjøpsrekruttering av småpurker, bedekningsklare, eller drektige purker. Egenrekruttering med egen landsvinstamme eller sikksakk kryssing er også en vanlig måte å rekruttere på.

Ved innkjøpsrekruttering av småpurker, eller ved egen rekruttering, er det behov for en rekrutteringsavdeling i motsetning til ved innkjøp av bedekningsklare eller drektige purker. Når det rekrutteres egne purker, eller kjøpes inn småpurker, trengs det plass til flere puljer, og det må være plass til noen ekstra purker i hver pulje da noen faller fra på veien på grunn bein, brunstproblemer eller at ikke alle blir drektige. Jo yngre purker som rekrutteres inn er, jo mer plass må det til.

Ved sju ukers puljedrift, og innkjøp av 12 uker gamle småpurker som skal ut av rekrutteringsavdelingen for brunststimulering ved 24 ukers alder, blir det et behov for 12 ukers opphold i denne avdelingen. Her vil det være behov for plass til 12 uker: 7 uker per pulje = 1,7 = 2 puljer i rekrutteringsavdelingen. Ved tre ukers puljedrift vil det da være behov for plass til fire puljer i rekrutteringsavdelingen.

Ved fast innkjøp av bedekningsklare eller drektige purker, er det ikke behov for rekrutteringsavdeling. Disse ungpurkene er ferdig stimulert, og skal inn i bedeknings- eller drektighets­avdelingen.