Publisert: 19.01.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Hvordan få 35 smågriser per purke?


Hvordan få 35 smågriser per purke?

Dette var tittelen på et foredrag under Agromek i november. 35 avvente krever minst 14 avvente per kull, og det oppnås hos de beste besetningnene i Danmark. Dette er besetninger med gode rutiner på alt fra inseminering til avvenning. Felles for dem er også utstrakt bruk av ammepurker. Et system med to trinns kullutjevning er vanlig.

Riktig fôring av purkene og fôring etter hold er en annen kjepphest. Nytt nå er at purka skal ha minst 12 mm ryggspekk. Det er også en sammenheng mellom fôring og gode rutiner for inseminering. Gjeldpurker fôres to eller tre ganger daglig, men en venter minst to timer etter inseminering. Når det gjelder fôring er det fokus på optimalt innhold av både bygg, fett og fiber (roepellets) i fôret til henholdsvis drektige og diegivende purker. Omkring en tredjedel av innholdet bør være bygg, og det bør være noe havre i fôret. Optimal fôrkonsentrasjon til diegivende purker var 1,05 til 1,09 FEg pr kg. Til smågris anbefalte en tre ulike fôrslag avhengig av alder fra 7 til 30 kilo. Og ikke minst var det fokus på avvenning og optimal temperatur.