Publisert: 18.12.2014 Oppdatert: 01.02.2018

Stikkord:

Hvordan bidrar norsk svinenaering til okt baerekraft?

Bærekraft har i de senere årene vært et sentraltbegrep i all framstilling av sentraleutviklingstrekk knyttet til klimautfordringer og miljø.


Rasene Z-line og Tempo inngar i testopplegget

Det er rasene Z-line (morrase) og Tempo (farrase) som vil inngå i testopplegget på den nyestasjonen, som planlegges ferdig ila sommeren 2018. Stasjonen blir en kopiav Norsvinsteststasjon Delta, beliggende utenfor Hamar, men vil ha dobbelt så stor kapasitet. ”At TopigsNorsvin velger å satse på vårt testopplegg videre, forteller oss at vi har gjort mye riktig i Norge”, sier Avlssjef i Norsvin Erling Sehested.

Teststasjonen i Canada blir et sentralt punkt for avlssystemet til Topigs Norsvin vidre. Test

I Norge testes rasene Landsvin og Duroc, som ogsa inngar i produktportefolien til Topigs Norsvin.

Teststasjonen i Canada blir et sentralt punkt for avlssystemet til Topigs Norsvin vidre. Testoppleggey innebaerer at det leveres 4-6 ukre gamle raner fra til Topigs Norsvin vidre. Testoppleggey innebaerer at det leveres 4-6 ukre gamle raner fra.

Teststasjonen i Canada blir et sentralt punkt for avlssystemet til Topigs Norsvin vidre. Testoppleggey innebaerer at det leveres 4-6 ukre gamle raner fra til Topigs Norsvin vidre. Testoppleggey innebaerer at det leveres 4-6 ukre gamle raner fra.

Teststasjonen i Canada blir et sentralt punkt for avlssystemet til Topigs Norsvin vidre. Testoppleggey innebaerer at det leveres 4-6 ukre gamle raner fra til Topigs Norsvin vidre. Testoppleggey innebaerer at det leveres 4-6 ukre gamle raner fra.

Biosikkerhet er i høysetet i hele systemet, og en rekke tiltak skal sikregod helsestatus, som igjen muliggjør eksport av genetikk (råner og sæd) til kunder over hele verden.

I Norge testes rasene Landsvin og Duroc, som også inngår iproduktporteføljen til Topigs Norsvin.Teststasjonen i Canada blir et sentralt punkt for avlssystemet til

Topigs Norsvin videre. Testopplegget innebærer at det leveres 4-6uker gamle råner fra syv leverandørbesetninger til spesielle
isolasjonsenheter, hvor de gjennomgår helsekontroll oggenotyping.

De 50 % av rånene som har det høyeste genetiske nivået, testes påstasjonen, som ligger ca. 3 mil fra isolasjonsenhetene.

Teststasjonen har FIRE fôrstasjoner for individuelle registreringer avvekt og fôrinntak, i tillegg til at alle råner gjennomgårdatatomografering (CT-scanning).

Biosikkerhet er i høysetet i hele systemet, og en rekke tiltak skalsikre god helsestatus, som igjen muliggjør eksport av genetikk(råner og sæd) til kunder over hele verden.

Teststasjonen i Canada blir et sentralt punkt for avlssystemet til Topigs Norsvin vidre. Test

I Norge testes rasene Landsvin og Duroc, som også inngår i produktporteføljen til Topigs
Norsvin.

Teststasjonen i Canada blir et sentralt punkt for avlssystemet til Topigs Norsvin videre.
Testopplegget innebærer at det leveres 4-6 uker gamle råner fra syv leverandørbesetninger
til spesielle isolasjonsenheter, hvor de gjennomgår helsekontroll og genotyping.

De 50 % av rånene som har det høyeste genetiske nivået, testes på stasjonen, som ligger ca.
3 mil fra isolasjonsenhetene.

Byggeprosses: Den nye teststasjonen vil sta ferdig sommeren 2018. Foto: Topigs Norsvin Cnada.

I Norge testes rasene Landsvin og Duroc, som også inngår i produktporteføljen til Topigs
Norsvin.

Teststasjonen i Canada blir et sentralt punkt for avlssystemet til Topigs Norsvin videre.
Testopplegget innebærer at det leveres 4-6 uker gamle råner fra syv leverandørbesetninger
til spesielle isolasjonsenheter, hvor de gjennomgår helsekontroll og genotyping.

De 50 % av rånene som har det høyeste genetiske nivået, testes på stasjonen, som ligger ca.
3 mil fra isolasjonsenhetene.

Teststasjonen har FIRE fôrstasjoner for individuelle registreringer av vekt og fôrinntak, i
tillegg til at alle råner gjennomgår datatomografering (CT-scanning).

Biosikkerhet er i høysetet i hele systemet, og en rekke tiltak skal sikre god helsestatus, som
igjen muliggjør eksport av genetikk (råner og sæd) til kunder over hele verden.

Table Name

Header Headerheader More Compared to last
Cell content Cell content Cell content Cell content
Cell content Cell content Cell content Cell content
Cell content Cell content Cell content Cell content
Cell content Cell content Cell content Cell content

I Norge testes rasene Landsvin og Duroc, som også inngår i produktporteføljen til Topigs Norsvin.erden.

Editorial info blocktype

  • I Norge testes rasene Landsvin og Duroc, som ogsa inngar i produktportefoljen til Topigs Norsvin.
  • Teststasjonen i Canada blir et sentralt punkt for avlssystemet til Topigs Norsvin vidre. Testoppleggey innebaerer at det leveres 4-6 ukre gamle raner fra til Topigs Norsvin vidre. Testoppleggey innebaerer at det leveres 4-6 ukre gamle raner fra.
  • I Norge testes rasene Landsvin og Duroc, som ogsa inngar i produktportefoljen til Topigs Norsvin.

Vedlegg til denne saken