Publisert: 30.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Hvor lang er en halv grisehale?


Hvor lang er en halv grisehale?

 

Hvordan skal en kontrollere at bare halvparten av grisehalen er igjen etter at den er kupert? Sagt på en annen måte, hvor lang er en halv grisehale? For norske svineprodusenter, som ikke kuperer haler i det hele tatt, er spørsmålet en kuriositet. Men ikke for danske. Her er det tillatt å fjerne inntil halvparten av halen ved kupering. Problemet er imidlertid at det er så godt som umulig å kontrollere dette.

Temaet har faktisk også skapt politisk krøll, og saken ligger nå til vurdering på justisministerens bord, skal vi tro Landbrugsavisens referat fra årsmøtet i Landsutvalget for Svin.