Publisert: 07.04.2019 Oppdatert: 07.06.2019

Stikkord:

Hvilken struktur vil vi ha i morgendagens svineproduksjon?

Som vi alle kjenner til, ønsket staten under siste jordbruksforhandlinger å tydeliggjøre konsesjonsregelverket vi har i dag. Det er spesielt engangspurkeproblematikken staten ønsker begrens­ninger på.


Av Per – Fredrik Bang, styremedlem Norsvin

Norsvin sendte sin uttalelse til høringsutkastet den 18.mars etter styrebehandlig litt tidligere. Vi har hatt en omfattende og demokratisk prosess, der alle fylkeslag har vært involvert. Lokallag og andre har også sendt sine uttalelser til Norsvin sentralt.

I vår uttalelse til departementet, har vi lagt stor vekt på konsesjonsregelverkets intensjon om at norsk svineproduksjon skal være spredt ut over hele landet på forholdsvis små enheter. Dette er ofte med på å styrke små- og mellomstore bruk med en kraftfôrkrevende produksjon i tillegg til en annen produksjon. Det er også med på å sikre sysselsetting på våre slakterier rundt om i landet. Norsvin har i sin uttalelse videre lagt vekt på forholdsvis romslige grenser for både rene smågrisprodusenter og kombiprodusenter. Det blir en innstramming for de som har drevet med engangspurker, men det var klare signaler fra alle fylkeslag om at dette er nødvendig for å ivareta konsesjonsregelverkets intensjon.

Det viktige nå blir å prøve å holde svinenæringen samlet, slik at vi i framtiden unngår nye utfordringer av regelverket. Vi har en modell i Norge som gjør at vi har verdens beste helse på gris, og et avlssystem som har gitt oss verdens mest fôreffektive gris. Dette må vi ta vare på også i framtiden, for å sikre en frisk, ­miljøvennlig gris med den beste avlsframgangen for alle.