Publisert: 19.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Hverdagens opp- og nedturer


Hverdagens opp- og nedturer

 

Hva gjør du når noe skjærer seg i grisehuset?

I dette nummeret av Svin møter du en svineprodusent som forteller at våtfôringsanlegget ikke fungerer som det skal. Hun er ikke den første som opplever det, og heller ikke den siste.

Men det er hennes måte å angripe problemet på som gjør at vi skriver disse linjer. Hun åpner opp for problemet sitt overfor fagfolk, yrkesbrødre og andre. Hun byr på seg sjøl, og prøver å finne løsninger gjennom samarbeid med andre. Alternativet kunne ha vært å holde problemet på kammerset, i håp om at det skal løse seg etter hvert.

Alle som driver praktisk jordbruk vet at det alltid er noe som kan gå galt, sjøl om en prøver å gjøre ting etter boka. I slike situasjoner er åpenhet gjennom ulike treff og nettverk viktig, særlig i ei tid hvor det blir stadig mer glissent mellom kollegaene. Da kan det være lurt å ha skapt et klima som inviterer til samtale og samarbeid.