Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Hver tiende slaktegrisprodusent sluttet i fjor

Hamskiftet i svinenæringa fortsetter i akselererende tempo. Etter et tøft år i fjor valgte 8,5 prosent av alle norske svineprodusenter å slutte. Størst var avskallingen av slaktegrisprodusenter, hvor hele 10,6 prosent ga seg.


Hver tiende slaktegrisprodusent sluttet i fjor

Hamskiftet i svinenæringa fortsetter i akselererende tempo. Etter et tøft år i fjor valgte 8,5 prosent av alle norske svineprodusenter å slutte. Størst var avskallingen av slaktegrisprodusenter, hvor hele 10,6 prosent ga seg.

 

Offentlige tall fra søknad om produksjonstilskudd viser stor avskalling og strukturendring blant svineprodusentene. Ved nyttår hadde vi kun 1771 svineprodusenter med purker, etter at 127, eller 6,7 prosent, hadde valgt å slutte i løpet av fjoråret. I løpet av de siste fem årene har hele 29 prosent sluttet, mens hele 54 prosent har sluttet i løpet av 10 år. Besetningsstørrelsen økte med to purker i løpet av fjoråret, og er nå oppe på 33,7 avlspurker. For fem år siden var tilsvarende tall 22,4, mens de for 10 år siden var på kun 16,4. (Se fig. 1.)

 

Konsesjonsgrensa

Som kjent økte konsesjonsgrensa opp til 2100 slaktegrisenheter i 2003. I dag ligger gjennomsnittsbesetningen på akkurat det halve. I tillegg til å ha 33,7 avlspurker, leveres 374 slaktegriser i snitt fra disse besetningene. Ut fra statistikken tyder det på at ca 10 prosent av produsentene med purker har produksjon opptil eller over konsesjonsgrensa.

 

Stabile purketall

Antall purker har i løpet av fjoråret gått ned med 0,7 %, og samlet antall avlspurker siste nyttår var 59.746. Ut fra purkeslaktingen og semintallene etter nyttår, tyder det på at dette tallet har falt ytterligere de første månedene i 2007. Ut fra statistikken har antall purker vært rimelig stabilt fra 2004. Mens vi de 3 første årene etter år 2000 hadde ca 8 % færre purker. (Se figur 3).

 

Distrikter med tilbakegang

Avskallinga i svinenæringa slår svært skakt ut. Fra tabell 1 ser vi at Rogaland har økt sin produksjon med hele 28,5 % i løpet av fem år. Dette er fra før landets desidert største grisefylke. Nå kommer nøyaktig hver fjerde gris fra fylket. Noen områder har nedgang i både antall purker og produsenter. Dette gjelder mange fylker, men spesielt Oppland, Aust- Agder, Hordaland, Sør-Trøndelag og Troms/Finnmark har negativ utvikling. Dette er fylker hvor vi etter hvert kan få store problemer med å opprettholde fagmiljøer på gris.

 

Slaktegris

Statistikken forteller også at en større og større andel av slaktegrisene fôres opp hos spesialiserte slaktegrisprodusenter. Andelen slaktegriser fra denne gruppen er nå oppe på 54,5 prosent. Disse produsentene leverte i fjor i snitt 525 slakteFigur 1410 års utvikling blant svineprodusenter med avlspurker (per 1. januar) Figur 2410 års utvikling blant svineprodusenter med kun slaktegris (per 1. januar) Figur 34Antall slaktegriser og gjennomsnittlig antall avlspurker siste 10 år griser. Antall rene slaktegrisprodusenter er nå nede på 1515 stk, etter at hele 10,6 % sluttet i fjor. Også her blir de største produsentene enda større. 70 % av produksjonen foregår nå hos produsenter som leverer med enn 700 slaktegriser. (Se fig. 2.)

 

Økt effektivitet

Tallene fra søknad om produksjonstillegg viser også økt effektivitet. Figur 3 viser utviklingen av antall slaktegris og antall avlspurker de siste 10 årene. Antall avlspurker det enkelte år er her beregnet som gjennomsnitt av antall når året startet og antallet når året slutter. Antar vi at ei avlspurke tilsvarer 1,3 årspurker, ble det i 1997 slaktet 15,7 slaktegriser per årspurke. Tilsvarende tall i 2006 var 18,7, altså en økning på 3 slaktegriser per årspurke. Dette tilsvarer en årlig effektivitetsøkning på to prosent hvert år.