Publisert: 20.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Hver fjerde gris smittet?

Ved nyttår var det konstatert 79 tilfeller av svineinfluensa i norske besetninger. Da er alle foredlingsbesetninger og de fleste formeringsbesetninger testet. Det ble påvist antistoffer mot influensavirus i hver fjerde av disse besetningene. – Vi tror denne prosenten kan gjelde for alle landets besetninger. Det viser i så fall at det er svært vanskelig å stoppe smitte som går fra mennesker til gris. Men vi har håp om at viruset rakst går til grunne i en besetning. De fleste griser kvitter seg med viruset i løpet av en til to uker, sier Bjørn Lium ved Veterinærinstituttet – Det nye viruset blir inkludert i det nasjonale overvåkningsprogrammet for spesifikke virussykdommer hos gris. Her vil 5000 griser fordelt på ca. 500 besetninger bli testet i 2010, opplyser Lium. Det er flest besetninger i Trøndelag som per i dag er rammet av svineinfluensa. Her finnes 36 av besetningene som er testet positivt. Men Lium tror det har klar sammenheng med at det er sendt inn prøver fra langt flere besetninger i Trøndelag enn i andre regioner 


- Hver fjerde gris smittet?

Ved nyttår var det konstatert 79 tilfeller av svineinfluensa i norske besetninger. Da er alle foredlingsbesetninger og de fleste formeringsbesetninger testet. Det ble påvist antistoffer mot influensavirus i hver fjerde av disse besetningene. – Vi tror denne prosenten kan gjelde for alle landets besetninger. Det viser i så fall at det er svært vanskelig å stoppe smitte som går fra mennesker til gris. Men vi har håp om at viruset rakst går til grunne i en besetning. De fleste griser kvitter seg med viruset i løpet av en til to uker, sier Bjørn Lium ved Veterinærinstituttet – Det nye viruset blir inkludert i det nasjonale overvåkningsprogrammet for spesifikke virussykdommer hos gris. Her vil 5000 griser fordelt på ca. 500 besetninger bli testet i 2010, opplyser Lium. Det er flest besetninger i Trøndelag som per i dag er rammet av svineinfluensa. Her finnes 36 av besetningene som er testet positivt. Men Lium tror det har klar sammenheng med at det er sendt inn prøver fra langt flere besetninger i Trøndelag enn i andre regioner