Publisert: 17.09.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Hver femte mangler forsikring

Mer enn hver femte av Gjensidiges forsikringskunder med svineproduksjon mangler sykdomsdekning.


Hver femte mangler forsikring

Mer enn hver femte av Gjensidiges forsikringskunder med svineproduksjon mangler sykdomsdekning.

Dette er en oversikt over andelen av Gjensidiges kunder med forsikring av svineproduksjon som ikke har sykdomsdekning, og dermed heller ikke dekning for driftstap som følge av pålegg fra Mattilsynet;

Andel uten sykdomsdekning

Antall produsenter         Antall     Prosent Avlsbesetning 65             6             9% Smågrisproduksjon 161    22         14% Slaktegrisprod. 594         194         33% Komb.produksjon 434     101         23% Purkering, nav 140             3         2% sum                1 394         326         23% (kilde: Gjensidige)