Publisert: 13.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Hva vil forbrukerne egentlig vite?

Forbrukere ønsker full åpenhet om kjøttproduksjonen, men ønsker egentlig ikke vite hva som foregår før noe går galt.  Likevel blir de generelt stadig mer opptatt av miljø, sunnhet og opprinnelse.


Hva vil forbrukerne egentlig vite?

Forbrukere ønsker full åpenhet om kjøttproduksjonen, men ønsker egentlig ikke vite hva som foregår før noe går galt.  Likevel blir de generelt stadig mer opptatt av miljø, sunnhet og opprinnelse.

Frankfurt

Hva vil forbrukerne vite? Og hva vil de ikke vite? Dette var tittelen på et foredrag under Meat Vision Congress i Frankfurt i mai. Det var Dr. Johannes Simons, professor ved institutt for næringsmidler og ressursøkonomi i Bonn som snakket om temaet. 

– Forbrukere er egentlig sprø, innledet Simons.

– De ønsker å spise kjøtt, men ikke døde dyr. De har svært sjelden noe ønske om å besøke et slakteri for å se hvordan dyra slaktes. De ønsker bare en forsikring om at slakting gjøres etter visse etiske retningslinjer, forteller Simons.

– Men hvis det skjer en matskandale, eller noe går galt, ønsker de vite mest mulig. Da skal alle detaljer fram. Forbrukerne vil altså ha åpenhet, men ønsker normalt ikke å virkelig vite hva som foregår, forklarer Simons. Dette paradokset gjør det vanskelig for både produsent og industri å forstå hva forbrukere virkelig ønsker.

Ønsker ikke vite om kastrering

Bare en av åtte forbrukere i Tyskland vet egentlig særlig mye om husdyrproduksjon. De færreste har derfor et godt grunnlag for sine vurderinger. Men det er en stor gruppe, 56 prosent, som vet noe om dette, og i denne gruppen er folk mer eller mindre opptatt av hvordan kjøttproduksjon foregår, selv om de normalt sett ikke er særlig interessert i dette. Forbrukere er opptatt av pris, opprinnelse, pluss dyrevelferd når de skal ta et valg om kjøp. De ser gjerne etter et merke eller en opprinnelse som de stoler på, for eksempel at det er lokalt produsert. 

– Et eksempel på noe forbrukerne ikke er opptatt av er kastrering av svin. Undersøkelser tyder på at forbrukerne ønsker å vite minst mulig om hvordan dette skjer, eller at det i det hele tatt skjer, sa Simons.  

Mer miljø, sunnhet og lokale varer

Utdelt før foredraget får vi et hefte fra Fleicher Zeitung med info om kjøtt og forbruk. Her refereres en undersøkelse som viser forbruksendringer i Tyskland fordelt på ulike grupper mennesker. Spørreundersøkelsen er for årene 2006 og 2011. Generelt har forbrukerne på fem år blitt ca 10 prosent mer opptatt av både miljøbelastning, sunnhet og opprinnelse til produktene. I gruppen hvor den eldre etterkrigsgenerasjonen befinner seg er endringen bare noen prosent, men også de er klart mer opptatt av opprinnelse og pro-tyske produkt enn de var i 2006.