Publisert: 10.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Hva nå?


Hva nå?

 

I sommer har vi fått en smak på hva overproduksjon gjør med svineprodusentenes økonomi. Smågrisprisen ble satt ned med 100 kroner i et jafs. Det har skapt en god del reaksjoner, både fra produsenter som synes dette var i meste laget, men også fra produsenter som ikke synes dette var tydelig nok og som ønsker flere tiltak med det samme.

Situasjonen vi er i nå bør absolutt ikke være noen overraskelse for noen av oss. Det har vært sag i klare ord i hele sommer, både fra Norsk Kjøtt og fra Norsvin at vi raser inn i en stor overproduksjon, og at svineprodusentene bør sette bremsene på når det gjelder videre bygging og utvidelse. Men det har vist seg att det ikke er nok med advarsler og gode ord, ikke overraskende. Derfor har det vært nødvendig med sterkere lut, og det eneste svineprodusentene forstår alvoret i er pris. Derfor var det nødvendig og gjøre noe med prisene for virkelig å få opp øynene våre.

Det snakkes i tillegg om slakting av lett gris og noen ønsker seg også purkeslakting. Når det gjelder purkeslakting tviler jeg på om dette vil ha samme effekt som ved forrige overproduksjonsrunde. Av den enkle årsak at da sto vi i tillegg overfor ombyggingskravene til lausdrift av purker.

Da sluttet de som ikke ønsket å fortsette med gris. Dette er som dere alle vet ikke mange årene siden, og de som driver i dag har investert til dels mye for å fortsette med gris. Det er derfor ikke like enkelt å gi seg denne gangen. Slakting av lett gris vil også gi en effekt, men da først og fremst i form av å bremse oppfyllingen av lagrene. Det blir ikke færre purker av det, og det er begrenset hvor lenge en kan slakte lett gris.

Det jeg vil si med denne tankerekken er at jeg tror at vi står overfor mye tøffere utfordringer nå enn tidligere. Jeg tror det vil bli et råkjør på pris. Og som kjent, «når krybben er tom, bites hestene». Min oppfordring blir da at vi må alle være lojale overfor de tiltak markedsregulator iverksetter, det være seg både produsenter og foredlingsindustri.